Dėl Petro Vileišio geležinkelio transporto fakulteto studentų praktikos kreipkitės į Studijų koordinatorę
Kontaktai: Ingrida Pukenienė

Riedmenų eksploatavimas
III kursas kovo 30 d. – balandžio 26 d.

Susisiekimo keliai ir statiniai
II kursas balandžio 27 d. – birželio 21 d.
III kursas kovo 30 d. – balandžio 26 d.

Transporto informacinės sistemos
II kursas balandžio 27 d. – birželio 21 d.
III kursas kovo 30 d. – balandžio 26 d.

Geležinkelio transporto inžinerija
II kursas rugsėjo 22 d – spalio 19 d. ; balandžio 27 d. – birželio 21 d.
III kursas kovo 30 d. – balandžio 26 d.

Transporto logistika
II kursas rugsėjo 22 d – spalio 5 d. ; gegužės 11 d. – birželio 21 d.
III kursas lapkričio 10 d. – gruodžio 7 d.; balandžio 13 d. – gegužės 10 d.