Turite klausimų? Ieškote informacijos? Norite pasinaudoti kompiuteriu? Nekantraujate savo žinias pasitikrinti viktorinoje? Norite pakalbėti, o gal ieškote ramybės ir susikaupimo atmosferos? Ateikite į biblioteką!

jjjj

             Dalinamės pačia svarbiausia informacija, kurią naudinga atrasti ir panaudoti studijų ar laisvalaikio tikslais:

 • kolegijos bibliotekos yra įsikūrusios Statybos fakultete (Antakalnio g. 54), Technikos ir Dizaino fakultetuose (Olandų g. 16), Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete (K. Kalinausko g. 7);
 • bibliotekose galima naudotis moderniai įrengtomis erdvėmis, skaityklomis, kompiuterizuotomis darbo vietomis;
 • visose fakultetų bibliotekose yra virš 143 tūkst. knygų;
 • kiekvieną mėnesį biblioteka įsigyja virš 100 naujų knygų, kurias galima skaityti vietoje arba pasiskolinti į namus;
 • fakultetų bibliotekose galima rasti apie 100 mokslo ir laisvalaikio laikraščių bei žurnalų lietuvių, anglų, rusų kalbomis;
 • visose bibliotekose teikiama patogi spausdinimo ir kopijavimo paslauga; 
 • biblioteka prenumeruoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Kauno technologijos universiteto elektronines knygas, kurias gali skaityti visi kolegijos bendruomenės nariai;
 • iš bibliotekos ir iš namų pasiekiama apie 20 tūkst. mokslinių straipsnių ir kitų leidinių iš 3 tarptautinių prenumeruojamų duomenų bazių: EBSCO Publishing, Taylor&Francis, Emerald Management;
 • biblioteka konsultuoja studentus ir dėstytojus informacijos paieškos klausimais;
 • fakultetų bibliotekose organizuojami knygų pristatymai, viktorinos, rengiamos naujų knygų ir paveikslų parodos;
 • biblioteka palaiko glaudžius ryšius su akademinėmis bibliotekomis, dalyvauja profesiniuose renginiuose ir yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos, Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo narė.