Bibliotekos vadovė Agnė Naujokaitė pagal „Erasmus+“ personalui programą lankėsi Serbijos Novi Sad universiteto bibliotekoje

Gegužės 22-26 dienomis VTDK bibliotekos vadovė Agnė Naujokaitė stažavosi Novi Sad universiteto bibliotekoje pagal „Erasmus+“ personalui programą. Universitete yra 14 fakultetų, juose studijuoja per 50 tūkst. studentų. Atitinkamai, universitetas turi 14 fakultetų bibliotekų ir centrinę biblioteką, kurios vadovė yra Mirjana Brković. 

IMG 20170522 123145151

Pagrindinis administracinis Novi Sad universiteto pastatas, kuriame yra centrinė biblioteka

Centrinės bibliotekos vadovė M. Brković sudarė visas sąlygas susipažinti ne tik su centrine biblioteka ir vykdomomis veiklomis, naudojamomis technologijomis, tačiau ir aplankyti kitų fakultetų bibliotekas, susipažinti su jose dirbančiomis darbuotojomis. Bibliotekos labai įvairios ir darbo procesai skirtingi - vienos jų turi specialius knygų valymo aparatus, skaitmeninimo techniką, kitos - pakankamai senos, su uždarais knygų fondais. 

 IMG 20170522 113639407

Knygų nugarėlių ir viršelių nuo dulkių ir nešvarumų valymo aparatas

IMG 20170522 113652169

Skaitmeninimo aparatas 


IMG 20170523 125239567

Teisės fakulteto bibliotekos skaitykla

 IMG 20170523 132929468

Socialinių mokslų fakulteto bibliotekos saugyklos gyventoja, išgaudžiusi bibliotekoje įsiveisusias peles

Stažuotės metu taip pat lankytasi Nacionalinėje Matica Srpska bibliotekoje, turinčioje tiek vertingą retų spaudinių kolekciją, tiek prieigą prie vertingiausių elektroninių išteklių. 

IMG 20170524 114644748

Nacionalinė Matica Srpska biblioteka Novi Sade

Gegužės 25 d. Novi Sad universiteto bibliotekoje lankėsi duomenų bazės EBSCO (prenumeruojama ir VTDK bibliotekoje) atstovė ir pristatė paieškos, naudojimosi ja subtilybes. A. Naujokaitė turėjo galimybę dalyvauti šiuose mokymuose ir sužinoti naudingų patarimų. 

IMG 20170525 130449169

Duomenų bazės EBSCO atstovė iš Čekijos (antra iš dešinės) su Novi Sad universiteto bibliotekos darbuotojomis 

Stažuotės metu taip pat pristatyta ir Lietuva, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija bei kolegijos biblioteka. Susirinkusios darbuotojos džiaugėsi naujomis žiniomis ne tik apie biblioteką, bet ir apie šalį, vaišinosi lietuviškomis lauktuvėmis. 

2017 05 23 11.38.18

Novi Sad universiteto bibliotekos darbuotojos 

A. Naujokaitė labai dėkinga Novi Sad universiteto bibliotekos kolektyvui už puikiai praleistą laiką, įgytas žinias ir užmegztus ryšius!