Studijuok VTDK

Rinkdamasis studijas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (VTDK):

  • Studijuosi didžiausioje inžinerijos mokslų ir menų studijų krypčių kolegijoje Lietuvoje. VTDK rengiami transporto, energetikos, statybos, elektros ir elektronikos, mechanikos inžinerijos bei meno (dizaino, fotografijos ir medijų) specialistai;
  • Realių praktinių žinių, aukštojo mokslo diplomą bei profesinio bakalauro laipsnį įgysi per 3 metus;
  • Galėsi studijuoti vienoje iš 16 studijų programų 4-se fakultetuose: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto arba Technikos;
  • Galėsi studijuoti nuolatine (dienine) arba ištęstine (neakivaizdine) studijų formomis;
  • Tau pageidaujant, būsi aprūpintas gyvenamąja vieta bendrabutyje;
  • Galėsi naudotis nemokama beviele internetine prieiga VTDK patalpose;
  • Laiką galėsi leisti savarankiškoms studijoms skirtoje modernioje bibliotekoje;
  • Turėsi galimybę dalyvauti ,,Erasmus+" programoje ir du semestrus studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką;
  • Orientuosiesi į praktinę veiklą. Tai studijos Tau – praktiškam, į ateitį žvelgiančiam žmogui;
  • Turėsi galimybę dalyvauti studentų atstovybės vykdomoje veikloje, įsijungti į ansamblio „Sietuva“ kolektyvą, aktyviai sportuoti.

Mes tikimės, kad pasirinkęs studijas VTDK tapsi geru ir mūsų šaliai reikalingu kvalifikuotu specialistu!

ČIA HOBIS VIRSTA PROFESIJA!