Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos vykdomos užsiregistravus ne mažiau nei 5 moksleiviams. Registracijos patvirtinimą ir kitą su pasirinktos NVŠ programos įgyvendinimu susijusią informaciją gausite per 3 darbo dienas.

Programos aprašymas