Transporto informacinės sistemos

Transporto informacinės sistemos (įstojusiems 2015 metais 

Fakultetas: Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas

Valstybinis kodas: 653E15002

ISCED kodas: 52152

Studijų sritis: Technologijos mokslų

Studijų kryptis: Informatikos inžinerija

Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė

Studijų programos apimtis: 180 kreditų

Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai

Studijų programos specializacijos: Nėra

 Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai: 

Studijų programos tikslai: parengti informatikos inžinerijos specialistą, turintį teorinius ir praktinius profesijos pagrindus, būtinus transporto įmonių informacinių ir intelektinių sistemų informaciniam apdorojimui, kūrimui ir skleidimui, galintį savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai: gebės eksploatuoti kompiuterių techninę ir programinę įrangą, administruoti kompiuterių tinklus, kurti ir realizuoti užduočių sprendimo algoritmus, projektuoti nesudėtingas duomenų bazes, modeliuoti grafinius objektus, vertinti transporto/logistinio verslo aplinką bei informacijos srautus, taikyti integruotas informacines sistemas transporto įmonių veikloje: analizuoti ir vertinti transporto įmonės veiklą ir jos informacines sistemas, tirti rinką, organizuoti informacinės sistemos planavimą, diegimą ir aptarnavimą, veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe, savarankiškai gilinti profesines žinias, kritiškai analizuoti ir argumentuoti, diskutuoti žodžiu, raštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis dirbdamas komandoje.

Profesinės perspektyvos:
Specialistas gali dirbti šiose informatikos inžinerijos srityse: atliekant asmeninio kompiuterio pagrindinės bei periferinės techninės įrangos priežiūrą, eksploatuojant kompiuterio programinę įrangą, suprojektuojant, diegiant bei eksploatuojant vietinį kompiuterių tinklą ir jį integruojant į globalųjį tinklą, valdant ir kontroliuojant informacinius išteklius, numatant informacinių technologijų vystymosi perspektyvas, nustatant informacinių technologijų ekonomiškai pagrįstą poreikį įmonėje bei informacinių paslaugų strategiją, modeliuojant ir kokybiškai valdant kompiuterinių sistemų projektą, skaitant, analizuojant ir modeliuojant grafinius vaizdus įvairiomis grafinių vaizdų apdorojimo programinėmis priemonėmis Studijas galima tęsti pasirinkus technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos krypties aukštojo mokslo universitetinių studijų programas.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informacinių sistemų inžinerijos profesinis bakalauras

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa