Akademinė taryba

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

Akademinės tarybos pirmininkė Anna Limanovskaja, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Akademinės tarybos nariai Beatričė Banel, kolegijos studentė
Liucija Nijolė Kikutienė, kolegijos direktorė
dr. Dalia Matijkienė, docentė
Deividas Navikas, lektorius
dr. Alfredas Rimkus, docentas
Lina Sakalauskienė, Statybos fakulteto dekanė, lektorė
Laimutė Sladkevičienė, Petro Vileišio geležinkelio transporto fakulteto dekanė, lektorė
dr. Marija Vaičienė, lektorė
Miglė Žebrauskaitė, kolegijos studentė

 

Akademinės tarybos nutarimai: 

2017 m. spalio 30 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Studijų nuostatų, Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo ir Studento studijų finansavimo keitimo tvarkos aprašo redakcijas.

2017 m. birželio 27 d. Posėdžio metu paskelbta Kolegijos tarybos sudėtis penkerių metų kadencijai (2017 m. rugpjūčio 28 d. – 2022 m. rugpjūčio 28 d.):

1. Lorita Butrimienė, Dizaino fakulteto prodekanė, lektorė
2. Alfonsas Jaras, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas, AB „Montuotojas“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
3. Deimantė Frolovaitė, kolegijos studentė, Studentų atstovybės prezidentė
4. Petras Kaikaris, lektorius
5. dr. Gražina Strazdienė, dekanė, docentė
6. Alvydas Šeibokas, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ įmonės vadovas – architektas. Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros docentas
7. Kęstutis Vaicekiūtis, Vilniaus m. savivaldybės UAB „Grinda“ direktorius
8. Tomas Vyšniauskas, UAB „Electromagnetico“ kūrybos vadovas
9. Eimutis Zakarevičius, Studijų tarnybos vedėjas, lektorius

Posėdžio metu nutarta tvirtinti 2017 metais naujai sukomplektuotų akademinių grupių indeksus, Studijų nuostatų, Mokėjimų už studijas tvarkos aprašo ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos akademinės etikos kodekso redakcijas, 2017 – 2020 metų kadencijos šios sudėties Etikos komitetą:

1. Beatričė Banel, Studentų atstovybės atstovė.
2. Deimantė Frolovaitė, Studentų atstovybės atstovė, Prezidentė.
3. Rima Marcinkevičienė, lektorė, kolegijos darbuotojų atstovė.
4. Vincentas Vytis Stragys, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos l.e.p. prezidiumo pirmininkas (Prezidentas), socialinių partnerių atstovas.
5. Alvydas Šeibokas, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė“ įmonės vadovas – architektas, Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros docentas, socialinių partnerių atstovas.
6. Virginija Urbonienė, lektorė, kolegijos darbuotojų atstovė.

2017 m. gegužės 9 d. Posėdžio metu atrinkti į Kolegijos tarybos narius, nepriklausančius kolegijos studentams ir personalui Alfonsas Jaras, Kęstutis Vaicekiūtis, Alvydas Šeibokas ir Tomas Vyšniauskas. Nutarta kreiptis į Aukštojo mokslo tarybą dėl šių kandidatų įvertinimo.

2017 m. balandžio 27 d. Elektroninio posėdžio metu patvirtintos Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2017 metais taisyklės.

2017 m. kovo 31 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Akademinės tarybos darbo reglamentą, Akademinės tarybos darbo planą, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašą. Taip pat patvirtinta Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatų ir Studijų baigimą liudijančių dokumentų išdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo redakcijas. 

2017 m. vasario 1 d. Posėdžio metu pritarta Annos Limanovskajos, direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininke; Deivido Naviko, Technikos fakulteto lektoriaus, kandidatūrai Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoju. Pritarta Deimantės Frolovaitės, kolegijos studentės, Studentų atstovybės prezidentės, kandidatūrai Kolegijos ir Akademinės tarybų sudėtyse vietoj Inesos Bičkovaitės. Priimti kiti nutarimai.

2012 - 2017 m. Akademinės tarybos posėdžių nutarimai

2008 - 2011 m. Akademinės tarybos posėdžių nutarimai