Statyba

Statyba (įstojusiems 2015 metais)
Fakultetas: Statybos fakultetas
Valstybinis kodas: 653H21004
ISCED kodas: 6550732

Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai
Studijų programos specializacijos: Nėra.

Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai:
Studijų programos tikslas - parengti statybos inžinierių, gebantį planuoti savo veiklą, organizuoti statybos darbus ir techniškai vadovauti juos atliekant; suteikti žinių, gebėjimų ir įgūdžių, padedančių profesionaliai dirbti statybos srityje konkurencinėmis rinkos sąlygomis; ugdyti kūrybiškai mąstantį, komunikabilų specialistą, gebantį dirbti komandoje, galintį spręsti savarankiškai, atsakingą už savo veiklos rezultatus, siekiantį tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai: gebės taikyti fundamentinių mokslų žinias statybos srityje, analizuoti bei priimti konstrukcinius sprendimus, parengti konstrukcinę pastatų projektų dalį; gebės parinkti, taikyti ir valdyti bendrųjų statybos ir remonto darbų technologinius procesus, parengti statybos darbų technologijos projektą; gebės planuoti ir organizuoti statybos eigą, užtikrinant kokybišką darbų atlikimą bei žmonių ir aplinkos saugą; gebės vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; gebės savarankiškai gilinti žinias, ieškoti informacijos, ją apdoroti, analizuoti ir taikyti spręsdamas problemas bei priimdamas sprendimus.

Profesinės perspektyvos:
Baigę studijas absolventai galės dirbti valstybinėse ir privačiose bendrovėse, veikiančiose statybos sektoriuje, gamybinių padalinių vadovais, inžinieriais, projektuotojais, vadybininkais, kurti savo verslą, siekti aukštesnio profesinio išsilavinimo.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statinių konstrukcijų inžinerijos profesinis bakalauras.

Nuolatinių studijų programa

Ištęstinių studijų programa