Statyba

Fakultetas: Statybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531EX018
ISCED kodas: 6550732
 
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Studijų formos: Nuolatinė, Ištęstinė
Studijų programos apimtis: 180 kreditų
Studijų trukmė: Nuolatinė - 3 metai, Ištęstinė - 4 metai
Studijų programos specializacijos: Nėra
 
Studijų programos tikslai, suteikiamos žinios ir įgyjami gebėjimai: 
Studijų programos tikslas - parengti statybos inžinierių, gebantį planuoti savo veiklą, organizuoti statybos darbus ir techniškai vadovauti juos atliekant; suteikti žinių, gebėjimų ir įgūdžių, padedančių profesionaliai dirbti statybos srityje konkurencinėmis rinkos sąlygomis; ugdyti kūrybiškai mąstantį, komunikabilų specialistą, gebantį dirbti komandoje, galintį spręsti savarankiškai, atsakingą už savo veiklos rezultatus, siekiantį tobulėti profesinėje veikloje. 
 
Studijų rezultatai: gebės taikyti fundamentinių mokslų žinias statybos srityje, analizuoti bei priimti konstrukcinius sprendimus, parengti konstrukcinę pastatų projektų dalį; gebės parinkti, taikyti ir valdyti bendrųjų statybos ir remonto darbų technologinius procesus, parengti statybos darbų technologijos projektą; gebės planuoti ir organizuoti statybos eigą, užtikrinant kokybišką darbų atlikimą bei žmonių ir aplinkos saugą; gebės vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; gebės savarankiškai gilinti žinias, ieškoti informacijos, ją apdoroti, analizuoti ir taikyti spręsdamas problemas bei priimdamas sprendimus.
 
Profesinės perspektyvos:
Baigę studijas absolventai galės dirbti valstybinėse ir privačiose bendrovėse, veikiančiose statybos sektoriuje, gamybinių padalinių vadovais, inžinieriais, projektuotojais, vadybininkais, kurti savo verslą, siekti aukštesnio profesinio išsilavinimo. 
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.
 
Nuolatinių studijų programa
 
Ištęstinių studijų programa