Paskaitų tvarkaraščiai

I kursas

SG18D-SP18D-SS18D

Paaiškinimai:
SG – studijų programa „Geodezija ir kadastras"
SP – studijų programa „Statyba“
SS – studijų programa „Statinių inžinerinės sistemos“
II kursas

SG17D-SP17D-SS17D

III kursas

SG15D-SP15D-SS15D 

Egzaminų tvarkaraščiai
I kursas
  • SP18D-SG18D-SS18D
II kursas
  • SG17D-SP17D-SS17D
III kursas
  • SG16D-SP16D-SS16D