Paskaitų tvarkaraščiai

I kursas

SG17D-SP17D-SS17D (atnaujinta 2018-03-01)

SG17D grupei geodezinių matavimų praktika nuo 2018-04-23 – 2018-06-01

II kursas

SP16D-SS16D grupėms gamybinė praktika nuo 2018-05-14

SG16D grupei skaitmeninių planų rengimo praktika nuo 2018-05-14

III kursas

SG15D-SP15D-SS15D-ST15D (baigiamojo darbo rengimas 2018-04-23 – 2018-06-08)

Egzaminų tvarkaraščiai
I kursas
II kursas
  • SG16D-SP16D-SS16D
III kursas
  • SG15D-SP15D-SS15D-ST15D