Priėmimo datos

PATVIRTINTOS 2018 M. BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018-06-01 – 2018-07-23 12 val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Sesija 2018-06-18 – 2018-07-10
Rezultatų paskelbimas Iki 2018-07-12
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas 2018-06-18 – 2018-07-10
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2018-07-16 – 2018-07-17
Rezultatų paskelbimas 2018-07-18
Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2018-07-17 ir 2018-08-16
Pagrindinis priėmimas Pirmasis etapas Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-07-26 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2018-07-27 – 2018-07-31 iki 17 val.  (išskyrus liepos 28 ir 29 d.)
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-01 iki 12 val.
Antrasis etapas Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2018-08-01 12 val. – 2018-08-03 16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-07 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2018-08-08 – 2018-08-09 iki 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-10 iki 12 val.
Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas** Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018-08-13 – 2018-08-17 iki 15 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-21 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2018-08-22 – 2018-08-23 iki 17 val.

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis:

Tiesiogino priėmimo metu stojamieji egzaminai į meno studijų krypčių grupių studijų programas vyks liepos 12 ir rugpjūčio 29 dienomis VTDK Dizaino fakultete (Olandų g. 16, Vilnius).

Studijų programaEgzamino pradžiaPastabos
I dalis    II dalis
Grafinis dizainas 10 val. 14.30 val. Egzaminas susideda iš 2-jų dalių: piešimo ir kompozicijos
Interjero dizainas
Fotografijos technologija 10 val. Vizualinės kompozicijos egzaminas
Multimedijos dizainas Scenarijaus ir vizualizacijos egzaminas

Pastabos:

  • pageidaujantys laikyti egzaminą privalo užsiregistruoti egzaminui;
  • laikyti egzaminą leidžiama tik pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Registracija egzaminui