Studijų programos

Prašymų priimti studijuoti į kolegiją registravimas, dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

Valstybinis kodas Studijų programa Studijų forma Studijų krypčių grupė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Statybos fakultetas
6531EX017 Geodezija ir kadastras NL Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
6531EX018 Statyba NL, IN Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
6531EX019   Statinių inžinerinės sistemos NL, IN Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Dizaino fakultetas
6531PX008 Grafinis dizainas NL Menai Menų profesinis bakalauras
6531PX009 Interjero dizainas NL
Menai Menų profesinis bakalauras
6531PX010   Fotografijos technologija NL
Menai Menų profesinis bakalauras
6531PX011   Multimedijos dizainas NL Menai Menų profesinis bakalauras
Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas
6531EX022 Kelių inžinerija NL, IN Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
6531BX011 Informacinių sistemų inžinerija NL, IN Informatikos mokslai Informatikos mokslų profesinis bakalauras
6531EX021 Geležinkelio transporto inžinerija NL, IN Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
6531LX036 Transporto logistika NL, IN Verslo ir viešoji vadyba Verslo vadybos profesinis bakalauras
Technikos fakultetas
6531EX026 Mechaninių technologijų inžinerija NL, IN Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
6531EX024 Automobilių elektronikos sistemos NL, IN Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
6531EX020 Energijos inžinerija NL, IN Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
6531EX023   Elektros ir automatikos inžinerija NL, IN Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
6531EX025 Automobilių techninis eksploatavimas NL, IN Inžinerijos mokslai Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Pastabos:
NL — nuolatinė studijų forma (programos studijų trukmė – 3 metai),
IN — ištęstinė studijų forma, kai studijos vykdomos sesijomis (programos studijų trukmė – 4 metai).