Teisės aktai

Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų krypčių grupės studijų programas organizavimo ir vykdymo 2018 m. tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 13 d. Įsakymas Nr. V-364 Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2018 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.  kovo 16 d. Įsakymas Nr. V-257 Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2018 metais nustatymo.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. Įsakymas Nr. V-121 GERIAUSIAI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ BAIGUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO 2018 METAIS TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. Įsakymas Nr. V-120 DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. Įsakymas Nr. V-34. Dėl studentų, priimamų 2018 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo

Priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją 2018 metais sąlygos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. Įsakymas Nr. V-128. Dėl užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. Įsakymas Nr. V-9 Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-888. Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-74 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 595 ,, Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-815 ,, Dėl stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo