Tiesioginis priėmimas 2018 m.

Kolegija pradeda vykdyti stojančiųjų tiesioginį priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Minimalūs stojančiajam reikalavimai yra šie:

 • stojantysis privalo būti įgijęs vidurinį išsilavinimą;
 • stojančiojo konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2,0;
 • stojant į meno studijų krypčių grupių studijų programas – būtinas išlaikytas stojamasis egzaminas.

Stojančiųjų priėmimą vykdo Studijų tarnyba. Dokumentų priėmimas ir studijų sutarčių pasirašymas vykdomas Kolegijos centriniuose rūmuose: Antakalnio g. 54, 102 kab., Vilnius. Tel. (8 5) 261 0353, (8 5) 234 4494.

Studijų tarnybos darbo laikas:

I-IV nuo 8.30 iki 16.30 val.
V nuo 8.30 iki 15.00 val.

Stojančiojo priėmimas į Kolegiją įteisinamas pateikus reikiamus dokumentus ir pasirašius su stojančiuoju studijų sutartį. Sutartis pasirašoma tik su pačiu stojančiuoju arba jo įgaliotu asmeniu, pateikus notariškai patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė, originalą parodyti);
 • Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) įgytą vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) – tik stojantiesiems per tiesioginį priėmimą (originalus parodyti);
 • Pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus ir metinius pažymius – tik stojantiesiems per tiesioginį priėmimą (originalus parodyti);
 • Dokumentai, suteikiantys į papildomus balus – tik stojantiesiems per tiesioginį priėmimą (originalus parodyti);
 • Dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikti dokumentai yra ne ta pačia pavarde (vardu), kur nenurodytas asmens kodas – tik stojantiesiems per tiesioginį priėmimą (originalą parodyti);
 • Sumokėto registracijos mokesčio dokumentas (banko ar kitos, mokesčius priimančios įstaigos kvitas, internetinio pavedimo kopija), įrodantis, kad registracijos mokestis yra sumokėtas (originalą parodyti).

Registracijos mokesčio rekvizitai

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Tiesioginio priėmimo metu stojamieji egzaminai į meno studijų krypčių grupių studijų programas vyks liepos 12 ir rugpjūčio 29  dienomis VTDK Dizaino fakultete (Olandų g. 16, Vilnius).

Studijų programaEgzamino pradžiaPastabos
I dalis   II dalis
Grafinis dizainas 10 val. 14.30 val. Egzaminas susideda iš 2-jų dalių: piešimo ir kompozicijos
Interjero dizainas
Fotografijos technologija 10 val. Vizualinės kompozicijos egzaminas
Multimedijos dizainas Scenarijaus ir vizualizacijos egzaminas

Pastabos:

 • pageidaujantys laikyti egzaminą privalo užsiregistruoti egzaminui;
 • laikyti egzaminą leidžiama tik pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Visi įstojusieji (jų pageidavimu) aprūpinami gyvenamąja vieta Kolegijos bendrabutyje.

Registracija egzaminui