Studento praktinio mokymo sutartis, 1 priedas, 2 priedas (2018 m. rugsėjo 19 d.)

Stipendijų skyrimo ir kitos paramos studentams teikimo nuostatai (PDF, 204 KB) 2018 m. birželio 27 d. redakcija

Studijų nuostatai (PDF, 464 KB) 2017 m. spalio 30 d. redakcija

Studento studijų finansavimo keitimo tvarkos aprašas (PDF, 278 KB) 2017 m. spalio 30 d. redakcija

Mokėjimų už studijas tvarkos aprašas (PDF, 273 KB) 2017 m. spalio 30 d. redakcija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Akademinės etikos kodeksas (PDF, 324 KB) 2017 m. birželio 27 d. redakcija

Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas (PDF, 364 KB) 2017 m. sausio 6 d. redakcija

Tikslinių išmokų neįgaliesiems studentams skyrimo tvarkos aprašas (PDF, 264 KB) 2016 m. spalio 25 d. redakcija

Rašto darbų bendrieji reikalavimai (ZIP, 1.72 MB)

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas (PDF, 176 KB)

Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas (PDF, 212 KB)

Studijų pagal individualų grafiką tvarkos aprašas (PDF, 148 KB)

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas (PDF, 153 KB)

Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašas (PDF, 116 KB)

Praktikų organizavimo tvarkos aprašas (PDF, 40 KB)

Baigiamojo darbo rengimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas (PDF, 48 KB)

Studento dalyvavimo Erasmus mobilumo veikloje tvarkos aprašas (PDF, 200 KB)

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas (PDF, 72 KB)

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje tvarkos aprašas (PDF, 93,6 KB)