Istorija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas - viena iš pagrindinių geležinkelio specialistų rengimo mokymo įstaigų Lietuvoje.

 

1947 m. lapkričio 29 d. buvo įkurtas Vilniaus geležinkelio transporto technikumas. šiai mokymo įstaigai perduotas prieš Antrąjį pasaulinį karą veikusio Karaliaus Žygimanto Augusto licėjaus pastatas, Lietuvos geležinkelininkų pastangomis atstatytas ir pritaikytas mokymui. Ir dabar čia mūsų fakulteto mokomasis korpusas.

 

Karaliaus Žygimanto Augusto licėjus atminty gyvas todėl, kad kadaise jame mokėsi talentingi Nobelio premijos laureatai: poetas ir filosofas Česlovas Milošas, medicinos srities mokslininkas Džordžas šali.

 

1991 m. gruodžio 16 d. Vilniaus geležinkelio transporto technikumą sujungus su Leningrado geležinkelių instituto Vilniaus filialu, mokymo įstaiga reorganizuota į Vilniaus aukštesniąją transporto mokyklą. 2001 m. jai suteiktas žymaus geležinkelių ir tiltų inžinieriaus Petro Vileišio vardas.

 

2003 m. rugpjūčio 25 d. Neuniversitetinių studijų programų ir išorinio vertinimo ekspertai teigiamai įvertino Vilniaus Petro Vileišio aukštesniosios transporto mokyklos pasirengimą aukštojo mokslo neuniversitetinėms studijoms. Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Petro Vileišio aukštesnioji transporto mokykla  prijungta prie Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakulteto statusu.