Patalpų nuoma

Kolegija išnuomoja mokslo paskirties pastato patalpas Vilniuje.

  • Dėl ilgalaikės nuomos kreiptis į Marių Lomaną, Ūkio tarnybos vadovą, tel. (8 5) 234 3868, el. p. .
  • Dėl trumpalaikės nuomos (iki 30 kalendorinių dienų) kreiptis į Renatą Galiauskaitę, Raštinės vedėją, tel. (8 5) 262 9987, el. p.

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašas

Pakartotinio ilgalaikio turto, esančio Antakalnio g. 54, Vilniuje, pardavimo viešo aukciono būdu sąlygos