Administracijos kontaktai

Adresas Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius
Telefonas (8 5) 234 1524
Faksas (8 5) 234 3769
El. paštas

Liucija Nijolė Kikutienė
Direktorė
Telefonas (8 5) 234 1524
Anna Limanovskaja
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Telefonas (8 5) 234 0222
Asta Malinauskienė
Vyriausioji buhalterė
Telefonas (8 5) 230 2038
Lina Sakalauskienė
Statybos fakulteto dekanė
Telefonas (8 5) 234 3820
Laimutė Sladkevičienė
Petro Vileišio geležinkelio transporto fakulteto dekanė
Telefonas (8 5) 261 5748
dr. Gražina Strazdienė
Technikos fakulteto dekanė, l. e. Dizaino fakulteto dekano pareigas
Telefonas (8 5) 262 1569
Eglė Intienė
Vidaus audito tarnybos vadovė
Telefonas (8 5) 234 1675
Aurelija Prichodko
Teisės skyriaus vadovė
Telefonas (8 5) 234 3516
Rima Pitrėnienė
Personalo skyriaus vedėja
Telefonas (8 5) 234 3516
Marius Lomanas
Ūkio tarnybos vadovas
Telefonas (8 5) 234 3868
Lina Barškėtienė
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Telefonas (8 5) 230 2064
Miroslav Dubovski
Informacinių technologijų centro vadovas
Ana Aleknavičienė
Strateginės plėtros skyriaus vedėja
Telefonas (8 5) 234 0488
Eimutis Zakarevičius
Studijų tarnybos vedėjas
Telefonas (8 5) 261 0353
Renata Galiauskaitė
Raštinės vedėja
Telefonas (8 5) 262 9987
Eugenija Gegnerytė
Archyvo vedėja
Telefonas (8 5) 230 2058
Agnė Naujokaitė
Bibliotekos vadovė
Telefonas (8 5) 230 2016
Nijolė Popovienė
Tarptautinių ryšių specialistė, Erasmus institucinė koordinatorė
Telefonas (8 5) 234 0488
Deividas Aukštuolis
Viešųjų ryšių specialistas
Telefonas +370 646 00 385
Inga Krakelienė
Karjeros centro specialistė
Telefonas (8 5) 234 4494