Infrastruktūra

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai priklauso:

  • 5 mokymo pastatai (dveji mokymo rūmai Antakalnio g. 54 ir K. Kalinausko g. 7, vieneri – Olandų g. 16). Bendras mokymo patalpų plotas – 34237 kv.m.
  • 5 bendrabučiai (Antakalnio g. 52, Antakalnio g. 56, P. Vileišio g. 20, V. Grybo g. 39, Statybininkų g. 3). Bendrabučių plotas – 18688 kv.m.

Užtikrindama studijų kokybę, studijų procesui realizuoti Kolegija naudoja:

  • auditorijas;
  • 30 laboratorijų;
  • TOYOTA techninio mokymo centrą;
  • Riedmenų remonto ir eksploatavimo centrą;
  • Mokomąjį geležinkelių poligoną;
  • kitas specializuotas praktinių užsiėmimų patalpas.

Statybos fakultetas (Antakalnio g. 54)
0024 Edit

Dizaino fakulteto ir Technikos fakulteto rūmai (Olandų g. 16)
Olandu rumai

Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas (K. Kalinausko g. 7)
0067 Edit