Kursai geležinkelio transporto darbuotojams

VTDK Petro Vileišio Geležinkelio transporto fakultetas organizuoja kursus geležinkelio transporto darbuotojams: „Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovams“; „Fiziniams asmenims, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu“; „Fiziniams asmenims, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu“. Šie kursai organizuojami vadovaujantis atitinkamais Valstybinės geležinkelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais ir kitais norminiais dokumentais.

 10

 

Eil.
Nr.
Kursų pavadinimas Valandų skaičius Data
1. Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų mokymo kursai 16 Derinama
2. Fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu mokymo kursai 16 Derinama
3. Fizinių asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu mokymo kursai 8 Derinama

Pagal įmonių ar asmenų pageidavimus kursai  organizuojami  pageidaujamu laiku.

Kursų kaina priklauso nuo tai datai užsiregistravusių klausytojų skaičiaus:

16 val. kursai, esant ne mažesnei, kaip 5 asmenų grupei – 95 EUR asmeniui;
16 val. kursai, esant 1-4 asmenims – 120 EUR asmeniui;

8 val. kursai, esant ne mažesnei, kaip 5 asmenų grupei – 52 EUR asmeniui;
8 val. kursai, esant esant 1-4 asmenims – 62 EUR asmeniui;

Kursų vykdymo vieta: Kalinausko g. 7, Vilnius

Kontaktas pasiteiravimui: Virginija Kaminskienė,  tel. 8 5 2615748, 861424318 arba el. p.