Kaligrafijos kursai

VTDK Kaligrafijos kursai skirti asmenims, norintiems išmokti gražiai rašyti, ugdyti meninius gebėjimus, vystyti estetinę pajautą, atskleisti žmogaus kūrybinius pradus, skatinti asmenybės augimą ir tobulėjimą.

07

Programa

1. Trumpa kaligrafijos meno apžvalga.
2. Kaligrafijos svarba žmogaus asmenybės formavimuisi. Jos poveikis žmogaus sveikatai.
3. Kaligrafijos priemonės, jų paruošimo būdai.
4. Ritmas, jo reikšmė kaligrafijoje.
5. Erdvė, jos reikšmė kaligrafijos mene.
6. Rašymas kirsta plunksna.
7. Romos kapitalinio, gotikinio, uncialinio ir renesansinės antikvos šriftų rašymas.

Grupė: grupė sudaroma ne mažiau kaip iš 5 asmenų.
Pradžia: renkamos naujos grupės nuo 2018 m. rugsėjo mėn.
Trukmė: 4 užsiėmimai po 4 akademines valandas vieną kartą per savaitę (iš viso 16 akad. val.)
Laikas: 1 k. per savaitę, pirmadieniais nuo 18.00 val.
Vieta: Olandų g. 16., 221 aud.
Kaina asmeniui: 60 Eur
Dėstytojas: Virginija Kalinauskaitė
Darbo priemonės: pieštukai, apvalūs ir plokšti teptukai, kirstos kaligrafinės plunksnos, tušas, popierius (A4, A3 dydžio).

Kontaktas pasiteiravimui: Kristina Višnevskienė tel. 8 674 04941 el. p.