Indrės Sprogytės-Bredelienės dėstymo mobilumo vizitas Vitelono valstybinėje kolegijoje (Lenkijoje) 2023 m. spalio 23-27 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kokių rezultatų atnešė Jūsų mobilumo vizitas?

Dėstymo vizito metu buvo skaitytos paskaitos Vitelono valstybinėje kolegijoje Technikos ir ekonomikos mokslų fakulteto „Logistika ir transportas“ programos studentams temomis: „Žaliosios logistikos principų taikymas Lietuvoje“, „Tiekimo grandinės dalyvių svarba Lietuvos pavyzdžiu“, „Skaitmeninimo sprendimai logistikoje“, „Sandėlių ir terminalų paskirtis ir vaidmuo logistikoje“. Paskaitų metu studentai buvo supažindinti su pagrindiniais žaliosios logistikos principais ir Lietuvoje esančių transporto ir logistikos įmonių taikomais skaitmeninimo sprendimais, taip pat buvo pristatyti svarbiausi rinkos dalyviai, darantys didžiausią įtaką transporto sektoriui. Paskaitų metu pranešimų temos sukėlė diskusijų, į kurias įsitraukė tiek studentai, tiek dėstytojai. Buvo diskutuota apie skaitmeninimo logistikos bei žaliosios logistikos principų taikymo Lietuvoje ir Lenkijoje panašumus ir skirtumus. Įgytos žinios bus naudingos tobulinant studijų programų turinį.

Vizito metu susipažinta su Vitelono valstybinės kolegijos Technikos ir ekonomikos mokslų fakulteto materialine baze, Logistikos ir transporto laboratorija. Fakulteto dekanas pristatė inovacijas, kurias taiko laboratorijose. Susitikimų su dėstytojais metu diskutuota apie dėstymo veikloje naudojamas metodines priemones, praktinį mokymą. Susitikimo su Vitelono valstybinės kolegijos tarptautinių ryšiu atstovais ir „Erasmus+“ koordinatorėmis buvo pasidalinta gerąja patirtimi, diskutuota apie tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.

Šio vizito metu sutarta tęsti abiejų mokslo institucijų bendradarbiavimą, sutarta skatinti studentus važiuoti studijuoti pagal „Erasmus+“ ir kitas programas tiek į Vitelono valstybinę kolegiją, tiek į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją.

Kuo Jūsų vizitas buvo naudingas partnerio institucijai?

Dėstymo vizitas buvo naudingas ir partnerio institucijai. Viešų paskaitų ir susitikimų su Vitelono valtybinės kolegijos atstovais metu pristatyta Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, atstovai supažindinti su VTDK studijų programomis, laboratorijomis, pasiektais kolegijos rezultatais. Vitelono valstybinės kolegijos atstovai buvo dėkingi už pasidalijimą savo patirtimi bei patikino tęsiantys tarptautinį bei akademinį bendradarbiavimą ne tik su VTDK Technikos fakultetu, bet taip pat ir su Statybos fakultete esančiomis programomis „Transporto logistika“ bei „Verslas ir muitinės veikla“.

Ar šis vizitas turės įtakos Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui?

Dėstymo vizito metu patobulinau bendravimo bei profesinius įgūdžius. Įgytos žinios ir patirtis leis tobulinti Transporto logistikos studijų programos dalykų turinį: „Sandėliai ir terminalai“, „Žalioji logistika“, „Sandėlių procesų valdymas“, „Krovinių vežimo organizavimas ir valdymas“, skatins ieškoti naujų efektyvių būdų įtraukti studentus dalyvauti diskusijose, taip pat leis dar geriau vadovauti baigiamųjų darbų rengimui Statybos fakultete bei organizuoti praktinį mokymą.

Dėstymo vizito metu įgijau patirties galimam tarptautiniam bendradarbiavimui, patobulinau užsienio kalbos įgūdžius. Įgyta patirtis ir praktiniai įgūdžiai yra svarbūs mano dabartiniam darbui, profesiniam tobulėjimui, galintys prisidėti prie kvalifikacijos kėlimo.