2022 m. balandžio-gegužės mėn.

Antakalnio g. 54 mokymo rūmų biblioteka

Mokslas. Intelektinio darbo organizavimas

1. Diamandis, P. H., ir Kotler, S. (2020). Ateitis greitesnė, nei manote: kaip technologijos transformuoja verslą, pramonę ir mūsų gyvenimus. Vilnius: Eugrimas.

Vadyba. Administravimas

1. Cardone, G. (2020). Parduok arba parduos tave: kaip versle ir gyvenime pasiekti, ko norite. Kaunas: Sėkmės medžiotojai.

2. Drukteinis, G. S. (2020). Kūrėjai: 50 sėkmės istorijų. Vilnius: Sofoklis.

3. Dungveckis, L. (2021). Švyturiai: lyderystė kiekvienam : vadovui, komandai, organizacijai. Vilnius: Vaga.

4. Kleon, A. (2017). Parodyk, ką sukūrei: 10 būdų dalytis savo kūrybiškumu ir būti atrastam. Vilnius: FORSMART.

5. Lenox, M., ir Chatterji, A. (2019). Ar verslas gali išgelbėti Žemę?: naujas kelias tvarumo link. Vilnius: Eugrimas.

6. Lim, J. (2022). Laimės keliu: tikrieji lyderiai ir jų prioritetai. Vilnius: Briedis.

7. Millington, R. (2021). Build your community: turn your connections into a powerful online community. Harlow, England: Pearson.

8. Miniotaitė, A., ir Staškevičius, I. (2021). Lyderystė. Vilnius: Tyto alba.

9. Preikšienė, L. (2019). Motyvuoti paprasta: praktiniai sprendimai vadovams. Vilnius: Tyto alba.

10. Stone, B. (2022). Visko parduotuvė: Jeff Bezos ir Amazon amžius. Vilnius: Balto leidybos namai.

11. Šilingienė, V., ir Stukaitė, D. (2020). Lyderystės kompetencijos raiška Lietuvos organizacijose: mokslo studija. Kaunas: Technologija.

12. Tracy, B. (2016). Pardavimų psichologija: padidinkite pardavimus greičiau ir lengviau, negu kada nors manėte, jog tai įmanoma. Gargždai: Tobulėjimo projektai.

Psichologija

1. Cialdini, R. B. (2022). Įtakos galia: kaip pasiekti savo tikslus (Atnaujintas leidimas.). Vilnius: Alma littera.

2. Gallo, C. (2021). Penkios žvaigždutės: įtikinimo meistrystė : komunikacijos paslaptys. Vilnius: Tyto alba.

3. Hof, W. (2021). Wim Hof metodas: [praplėsk savo žmogiškųjų galimybių ribas]. Kaunas: Obuolys.

4. Housel, M. (2021). Pinigų psichologija: amžinos pamokos apie turtą, godumą ir laimę. Vilnius: Kita perspektyva.

Religija

1. Pabrėža, J. A. (2020). Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambraziejaus Pabrėžos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Ekonomika. Ekonomikos mokslai

1. Bregman, R. (2021). Utopija realistams: kaip mes galime sukurti idealų pasaulį. Vilnius: Vaga.

2. Hirschfeld, M. L. (2021). Akvinietis ir rinka: žmogiškos ekonomikos link. Vilnius: Valstybingumo studijų centras.

Visuomeninė sanitarijos technika

1. Staniškis, J. K. (2017). Darni atliekų vadyba: mokslo monografija. Kaunas: Technologija.

Kristalografija

1. Baltakys, K. (2019). Kristalografija, mineralogija ir petrografija: vadovėlis. Kaunas: Technologija.

Reklama

1. Rupšlaukis, A, Jokubauskas, D., ir Čereška, B. (2019). Reklama : tarp klasikos ir modernumo: [mokomoji knyga]. Vilnius: UAB "Super namai".

Gipso, kalkių ir cemento pramonė

1. Kaminskas, R., Baltakys, K., Eisinas, A., ir Barauskas, I. (2021). Cemento chemija ir technologija: vadovėlis. Kaunas: KTU leidykla Technologija.

Statybinės medžiagos

1. Žurauskienė, R. (2022). Statybų vadovas. Vidaus apdaila. Vilnius: Super namai.

Olandų g. 16 mokymo rūmų biblioteka

Mokslas. Intelektinio darbo organizavimas

1. Diamandis, P. H., ir Kotler, S. (2020). Ateitis greitesnė, nei manote: kaip technologijos transformuoja verslą, pramonę ir mūsų gyvenimus. Vilnius: Eugrimas.

Vadyba. Administravimas

1. Cardone, G. (2020). Parduok arba parduos tave: kaip versle ir gyvenime pasiekti, ko norite. Kaunas: Sėkmės medžiotojai.

2. Dungveckis, L. (2021). Švyturiai: lyderystė kiekvienam : vadovui, komandai, organizacijai. Vilnius: Vaga.

3. Gaižutytė, I. (2020). Strateginio valdymo ir antreprenerystės principų taikymas meno organizacijose: mokslo studija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

4. Lim, J. (2022). Laimės keliu: tikrieji lyderiai ir jų prioritetai. Vilnius: Briedis.

5. Miniotaitė, A., ir Staškevičius, I. (2021). Lyderystė. Vilnius: Tyto alba.

6. Šilingienė, V., ir Stukaitė, D. (2020). Lyderystės kompetencijos raiška Lietuvos organizacijose: mokslo studija. Kaunas: Technologija.

Psichologija

1. Hof, W. (2021). Wim Hof metodas: [praplėsk savo žmogiškųjų galimybių ribas]. Kaunas: Obuolys.

Transporto priemonių technika. Kelių transportas

1. Dambrauskaitė B., S. (2021). 100 patarimų, kaip išlaikyti vairavimo egzaminą. Kaunas: Terra Publica.

2. Guevara, E. C. (2008). Motociklininko dienoraštis: kelionės užrašai. Kaunas: Kitos knygos.

3. Lasn, S. (2015). Motociklininko ABC: motociklo vairavimo pradžiamokslis. Vilnius: Priedas.

4. Navickienė, Jolanta, Navickas, Vilius, & Paukštys, Saulius. (2019). Motociklais aplink pasaulį. Vilnius: [Petro ofsetas].

5. Pirsig, R. M. (2006). Dzenas ir motociklo priežiūros menas: vertybių tyrinėjimas : [romanas]. Kaunas: Trigrama.

6. Skučas, A. (2021). Baikerio knyga: naudingos praktinės žinios apie motociklą ir jo vairavimą. Kaunas: Obuolys.

Menas

1. Cothren, M. (2021). Fundamentals of art history (Revised edition.). London: Laurence King Publishing.

2. Dempsey, A. (2019). Modernusis menas. Vilnius: Kitos knygos.

3. Duchamp, M., Ades, D., Cox, N., & Hopkins, D. (2021). Marcel Duchamp (New edition.). London: Thames and Hudson.

4. Fauchereau, S. (2021). Baltijos šalių menas XIX-XX a. Vilnius: Hubris.

5. Hornung, D. (2020). Colour: a workshop for artists & designers (Third edition.). London: Laurence King Publishing.

6. Jeff Koons: Lost in America. (2021). Doha ; Milano: Qatar Museums ; Skira.

7. Kutraitė, D. (2022). Kaip menai į Lietuvą keliavo. Vilnius: Petro ofsetas.

8. Menas valstybėje - valstybė mene =: Arts in the state - the state in arts : straipsnių rinkinys. (2019). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.

9. Nature's palette: a colour reference system from the natural world : with 1,000 illustrations (Reprinted 2021.). (2021). London: Thames & Hudson.

10. Powell, R. (2021). Black art: a cultural history (Third edition.). London, England: Thames and Hudson.

11. Tanizaki, J. (2022). Odė šešėliams. Vilnius : Lapas: Lapas.

Planavimas. Regioninis, miesto ir kaimo vietovių planavimas

1. Jacobs, J. (2020). Didžiųjų Amerikos miestų mirtis ir gyvenimas. Vilnius: LAPAS.

Architektūra

1. De Graaf, R. (2022). Keturios sienos ir stogas: sudėtinga paprastos profesijos prigimtis. Vilnius: LAPAS.

2. Koolhaas, R. (2022). Karščiuojantis Niujorkas: retroaktyvus manifestas Manhatanui. Vilnius: LAPAS.

3. Meuser, P, Балашова, Г. Андреевна, Глушко, А. Валентинович, Harvey, B., Hollein, H., ir Singh, G. (2021). Mėnulio architektūros gidas. Vilnius: Lapas.

Piešimas. Dizainas

1. Eissen, K., & Steur, R. (2020). Sketching: drawing techniques for product designers (Paperpack edition, first printing 2020.). Amsterdam: BIS.

2. Gibberd, M. (2021). A modern way to live: 5 design principles from the modern house. London: Penguin Life.

3. Good by design: ideas for a better world: 77 impactful projects. (2022). Norf Point, Hong Kong: viction:ary.

Tapyba

1. Landsbergis, V. (2022). Debesies laivu: užrašai apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Vilnius: Dominicus Lituanus.

2. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tapyba =: Painting. (2021). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus.

3. Sylvester, D. (2022). Looking back at Francis Bacon (First paperback edition 2022.). London: Thames & Hudson.

Grafika

1. A book on books: new aesthetics in book design (Second edition.). (2021). Hong Kong: Viction:ary.

2. BankerWessel. (2021). Process: visual journeys in graphic design (Second, revised edition.). Ifold]: Counter-Print.

3. Bierut, M. (2021). How to: use graphic design to sell things, explain things, make things look better, make people laugh, make people cry, and (every once in a while) change the world (Revised and expanded edition.). London: Thames & Hudson.

4. Calza, G. C. (2021). Contemporary Japanese posters. Milano: Skira.

5. Lambert, J. A., Twyman, M., Mugglestone, L., Clifford, H., Jackson, A., & Tomkins, D. (2020). The art of advertising. Oxford: Bodleian Library. University of Oxford.

Fotografija ir panašūs procesai

1. Ades, D. (2021). Photomontage. London: Thames and Hudson.

2. Cotton, C. (2020). The photograph as contemporary art: 273 illustrations (Fourth edition.). London: Thames & Hudson

3. Paknys, R., Jankevičiūtė, G., Petrauskas, R, ir Venclova, T. (2021). Mūro istorijos. Vilnius: R. Paknio leidykla.

Kinas. Kino filmai

1. Bellantoni, P. (2013). If it's purple, someone's gonna die: the power of color in visual storytelling. Burlington, MA: Focal Press.

2. Mekas, J. (2021). Jonas Mekas: the camera was always running. New Haven : Yale University Press, [2021].: Yale University Press.

Profesinio mokymo skyriaus biblioteka

Mokslas. Intelektinio darbo organizavimas

1. Diamandis, P. H., ir Kotler, S. (2020). Ateitis greitesnė, nei manote: kaip technologijos transformuoja verslą, pramonę ir mūsų gyvenimus. Vilnius: Eugrimas.

Vadyba

1. Dungveckis, L. (2021). Švyturiai: lyderystė kiekvienam : vadovui, komandai, organizacijai. Vilnius: Vaga.

2. Lim, J. (2022). Laimės keliu: tikrieji lyderiai ir jų prioritetai. Vilnius: Briedis.

3. Miniotaitė, A., ir Staškevičius, I. (2021). Lyderystė. Vilnius: Tyto alba.

4. Šilingienė, V., ir Stukaitė, D. (2020). Lyderystės kompetencijos raiška Lietuvos organizacijose: mokslo studija. Kaunas: Technologija.

Psichologija

1. Hof, W. (2021). Wim Hof metodas: [praplėsk savo žmogiškųjų galimybių ribas]. Kaunas

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU