Inos Stankaitienės mokymosi mobilumo vizitas Europos švietimo programų institute (Vokietijoje) 2021 m. liepos 21-26 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Ką Jums davė ši stažuotė?

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. po Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos reorganizacijos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje Profesinio mokymo skyriuje vykdomas profesinis mokymas.

Stažuotės metu susipažinau su profesinio mokymo sistema Vokietijoje, kuri yra viena geriausių Europoje, pasižyminti aukšta profesinio rengimo kokybe bei 100 proc. absolventų įsidarbinimu. Profesinių kompetencijų ugdymas vykdomas pagal dualinę sistemą: besimokantysis mokosi profesinio mokymo centre ir realioje darbo vietoje. Įmonė sudaro sutartį su studentu, kurioje nurodomi mokymo tikslai, trukmė ir pagrindiniai mokymosi moduliai. Visas praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje, tik 1-2 dienos per savaitę studentas mokosi profesinio mokymo centre, kur gauna būtinas darbui teorines žinias.

Kiekvienais metais studento įmonėje/gamyboje atliekamos užduotys sudėtingėja, atitinkamai didėja mokymo stipendija, kuri gali siekti ¾ jaunojo specialisto uždarbio.

Labai didelis dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių, negalią turinčių asmenų profesiniam parengimui. Tikslas yra nustatyti kiekvieno studento asmeninius gabumus, tobulinti profesinius įgūdžius taip, kad kiekvienas galėtų integruotis darbo rinkoje, atverti profesines perspektyvas. Siekiant tokio tikslo labai svarbus bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis, savanoriais, darbdaviais, valstybinėmis tarnybomis ir kt.

Pastaruoju laikotarpiu Lietuvos profesiniame  mokyme labai aktualus yra pameistrystės klausimas. Vokietijos dualinė sistema gali būti pavyzdžiu kaip įgyvendinti profesinį mokymą pameistrystės būdu.

Stažuotės metu įgyta patirtis bus pritaikyta rengiant ir atnaujinant profesinio mokymo programas, mokinių praktinių įgūdžių tobulinime bei partnerystės su verslo įmonėmis plėtojimui.