Išmaniųjų pastatų inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Išmaniųjų pastatų inžinerija

Studijų kryptis: Statybos inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX069

Studijų formos ir trukmė: Nuolatinė – 3 metai, Ištęstinė – 4 metai

Išmoksiu:

 • taikyti fundamentinių mokslų žinias statybos srityje, analizuoti bei priimti konstrukcinius ir inžinerinių sistemų sprendimus;
 • parengti statinių konstrukcinę ir inžinerinių sistemų projektų dalį;
 • parinkti, taikyti ir valdyti bendrųjų statybos, remonto ir inžinerinių sistemų montavimo darbų technologinius procesus;
 • taikyti statinio informacinio modeliavimo principus projektuojant, organizuojant pastatų statybos ir priežiūros procesus;
 • valdyti išmaniųjų pastatų priežiūros procesus;
 • planuoti ir organizuoti statybos eigą, užtikrinant kokybišką darbų atlikimą bei žmonių ir aplinkos saugą;
 • vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
 • savarankiškai gilinti žinias, ieškoti informacijos, ją apdoroti, analizuoti ir taikyti sprendžiant problemas bei priimant sprendimus.

Dirbsiu:

 • specialistu valstybinėse ir privačiose bendrovėse, veikiančiose statybos sektoriuje;
 • gamybinių padalinių vadovais, inžinieriais, projektuotojais, vadybininkais;
 • vadovu savo versle.