Išrinkta nauja Akademinės tarybos narė

#suVIKOpavyko

Vadovaujantis 2023 m. balandžio 6 d. Akademinės tarybos narių rinkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. 9-156, Akademinės tarybos nare išrinkta Technikos fakulteto lektorė Brigita Šustickienė.