Įvyko pirmasis projekto „Hibridinis mokymas: pedagogų įgalinimas ateičiai“ partnerių susitikimas

#suVIKOpavyko

Lapkričio 28-29 dienomis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo darbuotojai ir dėstytojai dalyvavo pirmajame naujo „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projekto „Hibridinis mokymas: pedagogų įgalinimas ateičiai“ („Hybrid Teaching: Empowering Educators for the Future“) Nr. 2023-1-LT01-KA220-HED-000156733) partnerių susitikime Palmeloje (Portugalija).
 
Diskusijos buvo įžvalgios, įtraukusios partnerius, kurie pateikė įvairių požiūrių ir vertingų įžvalgų. Buvo priimti svarbūs projekto planavimui ir pirmajam vykdymo etapui sprendimai, atsižvelgiant į įvairius požiūrius ir siekiant sutarimo. Pasiekti susitarimai dėl svarbiausių projekto krypčių ir etapų parodė vieningą partnerių viziją, atspindinčią bendrą įsipareigojimą ir entuziazmą siekti bendrų tikslų. Apskritai susitikimo sėkmę lėmė kruopštus planavimas, įtraukios diskusijos, pagrįsti sprendimai ir vieninga vizija, skatinanti partnerių pasitenkinimo ir motyvacijos jausmą.
 
Projekto tikslas – suteikti akademiniam personalui galimybę lanksčiai dėstyti hibridinius dalykus ir institucionalizuoti įgytas žinias taikant mikrosertifikavimo sistemą. Siekiama pagerinti mokymą ir mokymąsi hibridinėse aplinkose bei suteikti šiuolaikines nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes. Mikrosertifikavimu patvirtinami trumpalaikio mokymosi rezultatai – tai lankstus ir kryptingas būdas padėti įgyti kompetencijų, reikalingų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.