Jono Malinausko dėstymo mobilumo vizitas Andalūzijos aukštojoje menų ir dizaino mokykloje (Ispanijoje) 2023 m. balandžio 11-14 d.

#suVIKOpavyko

Kokių rezultatų atnešė Jūsų mobilumo vizitas?

Siekiant paskatinti studijų tarptautiškumo plėtotę ir užmegzti glaudesnius ryšius su partnerine mokykla, paskatinti studentų mainus ir dėstytojų įsitraukimą į bendrus mokslo taikomuosius tyrimus, kartu su dėstytoju lekt. Jaroslavu Daveiko  vykome dėstymo vizito į Andalūzijos aukštąją menų ir dizaino mokyklą (ESADA), esančią Grenados mieste. Su šia mokykla yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis ir keletas mūsų kolegijos studentų jau praleido joje rudens semestrą arba studijuoja šiuo metu. Vizito metu gavome galimybę nuodugniai susipažinti su mokyklos studijų struktūra, programomis, technine baze, dirbtuvių įranga. Ypač didelį įspūdį padarė mokykloje įdiegta skaitmeninė studijų proceso valdymo sistema, apjungianti paskaitų lankomumo kontrolę, studijų proceso įsisavinimą ir vertinimą, sistemingą metodinės medžiagos talpinimą ir netgi nuotolinio mokymo organizavimą. Ši universali sistema su puikiai suprojektuotomis vartotojų sąsajomis tiekia tiek studentui, tiek dėstytojui visą reikalingą studijų informaciją bei metodinę medžiagą, leidžia lengvai įkelti metodinę medžiagą ir atsiskaitomuosius darbus. Ši sistema vaizdžiai skatina studijų proceso kokybę, parodo technologijų ir dizaino sintezės inovacijų efektyvumą. Vieningos kokybiškų sąsajų sistemos diegimas mūsų kolegijoje taip pat paveiktų studijų proceso efektyvumą bei patrauklumą.

Dar vienas vieningos skaitmeninės sistemos privalumas – galimybė tiksliai derinti skirtingų dalykų studijų programos užduotis, pritaikant jas vieno projekto realizavimui. Praktiškai, visų semestro dalykų užduotys yra sujungiamos tarpusavyje, o jų galutinis rezultatas yra pateikiamas didelės apimties „dosje“ pavidalu. Tokia forma leidžia labai įvairiapusiškai atlikti projektinius tyrimus ir našiai spręsti projekto kūrimo metu iškylančias problemas. Atlikus šį darbą, galutinis projekto pateikimas semestro gale nebėra toks svarbus, nes daugelį užduočių dėstytojas jau būna įvertinęs semestro eigoje. Beje, studentai, dalyvavę 70 proc. semestro paskaitų, yra atleidžiami nuo dalyko bendrojo egzamino.  

Kartu su mokyklos dėstytojais rengėme „Architekto asmeninio biuro“ kūrybines dirbtuves, kurių metu dalinomės su studentais architektūrinio planavimo, interjero dizaino ir vizualinių komunikacijų dizaino sprendimų patirtimi. Vizualinės komunikacijos paskaitų metu susipažinome su metodinės medžiagos pateikimo „gyvai“ ir nuotoliu dirbantiems studentams vienu metu priemonėmis, įkeltomis į bendrąją skaitmeninę sistemą.

Bendraujant su mokyklos direktoriumi J. A. Gonzalez Casares’u buvo aptartas metodinių patarimų ir praktinių užduočių turinys, skirtas studentų inovatyvaus mąstymo skatinimui. Gautą informaciją ketinama panaudoti Dizaino pagrindų dalyko programos tobulinimui.

Bendraujant su ESADA mokykloje šiuo metu studijuojančiu VTDK Intejero dizaino studentu Liudu Česnuliu pavyko ne tik susipažinti su praktinių ir kursinių užduočių turiniu, bet ir „iš vidaus“ pamatyti studentiško gyvenimo Grenadoje ypatumus, kurie bus labai naudingi toliau plėtojant studentų mainus pagal „Erasmus+” mainų programą.

Tikėtina, kad bendra priėmimo atmosfera ESADA mokykloje, nuolatinis dėstytojų ir administracijos dėmesys, užmegzti asmeniai kontaktai, o taip pat mūsų visapusiškas kolegijos veiklos pristatymas sudarys palankias sąlygas glaudesniam mūsų mokyklų bendradarbiavimui.

Kuo Jūsų vizitas buvo naudingas partnerio institucijai?

  1. VTDK Dizaino fakulteto pritstatymo metu studentų tarpe kilo gyvas susidomėjimas tiek fakulteto studijų programomis, tiek tarpfakultetiniu bendradarbiavimu daiktų dizaino srityje. Tai aktualu ESADA mokyklai, turinčiai Pramonės gaminių (produktų) dizaino studijų programą. VTDK pristatymo dėka gali išsiplėsti ESADA mokyklos išvykstančiųjų pagal „Erasmus+” studentų ratas.
  2. Interjero kūrybinių dirbtuvių metu studentai buvo supažindinti su Lietuvos interjero dizaino raidos stilistinėmis tendencijomis, vartotojų patirčių ir vizualinės informacijos sitemų taikymo principais.
  3. Vizualinių komunikacijų paskaitos metų studentams buvo pateikta metodinė medžiaga, naudojama VTDK Grafinio dizaino studijų programos Vizualinės komunikacijos ir Dizaino pagrindų dalyko paskaitose.

Ar šis vizitas turės įtakos Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui?

Vizito metu gauta patirtis leis man sklandžiau derinti tarpusavyje dalykų įskaitymus ir organizuoti mūsų mokyklų studentų tarpusavio mainus. Asmeniniai kontaktai su ESADA dėstytojais ir jos direktoriumi Jose A. Gonzalez Casares’u ateityje padės rengti dėstytojų mainus, o taip pat tarpusavio konsultacijas, tobulinant mano dėstomų dalykų programas, diegiant naujas praktines užduotis Vizualinės komunikacijos ir Dizaino pagrindų dalykuose. Dėstymas užsienio kalba svetimtautėje auditorijoje padėjo lavinti anglų kalbos bei profesinės komunikacijos įgūdžius. Kelionė į savito kultūrinio konteksto Europos šalį – Ispaniją, susipažinimas su Andalūzijos istorija ir architektūra  suteikė meninių inspiracijų ateities kūrybiniams projektams.