Kalėdinių atvirukų paroda Olandų g. 16 rūmų I aukšto koridoriuje

#suVIKOpavyko

Grafinio dizaino studijų programos I kurso studentų (DD23D-1, DD23D-2, DD23D-3 gr.) tradicinė kalėdinio atviruko paroda eksponuojama Technikos ir Dizaino fakultetų rūmų I aukšto koridoriuje.

Kalėdiniai atvirukai atlikti guašo technika, juose vaizduojami objektai perteikia šventinę nuotaiką. Spalvingi atvirukai eksponuojami dviem egzemplioriais: pirmame atviruke matyti išryškintas pasirinktas objektas, o kitame – objektas išnyksta, susiniveliuoja su fonu, pasislepia jame. Atvirukai sukurti modulio „Projektavimas 1“ dalyko „Spalvotyra“ metu. Šios užduoties atlikimui labai svarbi – spalva, jos santykis su fonu ir vaizduojamu objektu erdvėje. Parodos kuratorė – Inga Dargužytė.

I. Dargužytės nuotraukos