Vadovaujantis Visuotinės kokybės principais kolegijoje plėtojamas Visuotinės kokybės valdymo modelis. Šio modelio funkcionavimas yra cikliškas ir pagrįstas savianalize, palyginamumu ir nukreiptas į kolegijos veiklos tobulinimą. Pagal Visuotinės kokybės užtikrinimo sistemos principus kolegija siekia išlikti konkurencinga švietimo sistemoje, yra atsakinga už vidinės kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą ir tobulinimą; atskaitinga visuomenei. Kokybės užtikrinimo politika ir procedūros apibrėžtos Kokybės vadove, kuris yra atviras ir prieinamas kolegijos bendruomenei.

Kokybės vadybos politika Kolegijoje įgyvendinama šiose veiklos srityse:

  • Valdymas.
  • Studijos.
  • Parama studentams ir studentų pasiekimai.
  • Personalas.
  • Taikomieji tyrimai, meninė ir konsultacinė veikla.
  • Tarptautiniai ir viešieji ryšiai.
  • ES struktūrinių fondų finansuojami projektai.
  • Materialieji ir finansiniai ištekliai.
  • Kokybės užtikrinimo sistema.

Siekiant tobulinti kolegijos veiklą, kasmet atliekama savianalizė. Savianalizės metu analizuojamos atitinkamų veiklų stipriosios ir tobulintinos pusės, nustatomos veiklų tobulinimo kryptys, numatomos priemonės joms įgyvendinti.

Kolegijos bendruomenei organizuojamas viešas veiklos ataskaitų pristatymas, kuriame gali dalyvauti bei savo pasiūlymais prisidėti prie Kolegijos veiklos tobulinimo visi pageidaujantys Kolegijos bendruomenės nariai, socialiniai partneriai. Savianalizės procese dalyvauja ir studentai.

Siekdami studijų ir kolegijos veiklos kokybės, sistemingai analizuojame ir tobuliname ne tik pagrindines kolegijos veiklas, bet ir jas reglamentuojančius norminius dokumentus.

  Kolegijoje periodiškai atliekamos apklausos bei tyrimai, siekiant išsiaiškinti suinteresuotų šalių nuomonę bei požiūrį į teikiamų paslaugų kokybę. Kolegijai svarbi absolventų nuomonė (absolventų ir darbdavių apklausa).

2012 m. gruodžio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-349 „Dėl kokybės vadovo patvirtinimo“ patvirtintas Kokybės vadovas ir paskirti asmenys, atsakingi už kolegijos kokybės politikos įgyvendinimą.

Kokybės politika

Studentų apklausų rezultatai (2012–2014 m.):

2014 m. studentų apklausos ataskaita

2013 m. studentų apklausos ataskaita

2012 m. studentų apklausos ataskaita

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU