Konferencija „Pusiausvyra“

#suVIKOpavyko

Š. m. balandžio 13 d. Dizaino fakultete įvyko Kultūros dienos paminėjimas, pravedant studentų konferenciją „Pusiausvyra“.

Medijų katedros Multimedijos dizaino studijų programos studentai gilinosi į šį universalų kosminį dėsnį įvairiais aspektais – gamtos, psichologiniu ir meno. Studentai savo tyrimus pristatė sukurdami filmus ar parengę pranešimus-pristatymus. Jie gilinosi į pusiauvyros svarbą vaizduojamoje dailėje, gamtos reiškiniuose, kultūros raidoje.

Ypač studentus sudomino psichologinis pusiausvyros aspektas, įvairūs tradiciniai ir netradiciniai metodai, padedantys žmogui išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Savo sukurtoje vizualinėje medžiagoje jie taikė animacijos, montažo, kompozicijos žinias ir gebėjimus. Todėl konferencija buvo svarbi ne tik dėl aktualios informacijos, bet pasižymėjo ir įspūdingais vizualiniais meniniais sprendimais.