Kviečiame dalyvauti „Inovacijų savaitės“ baigiamajame renginyje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja projekte, susijusiame su klimato inovacijomis. Kryptingas darbas su užsienio partneriais sudaro galimybę stiprinti kolegijos personalo ir studentų gebėjimus inovacijų perdavimo srityje EIT Climate-KIC finansuojamame projekte „Inovacijų laboratorijos klimato kaitos priemonėms“ (angl. Innovation Laboratories for Climate Actions), pradėtame vykdyti 2022 m. liepos mėn.

Inovacijų savaitė – renginys, skirtas stiprinti mūsų kolegijos studentų gebėjimą kurti inovatyvius, klimatui neutralius sprendimus verslo pasaulio problemoms spręsti. Studentų darbai rengiami konsultuojantis su dėstytojais-mentoriais.

Kviečiame dalyvauti „Inovacijų savaitės“ baigiamajame renginyje – studentų projektų pristatyme!

Data: 2023 m. kovo 16 d., 14:00

Vieta: VTDK Technikos fakultetas, Olandų g. 16, Kino salė (261 a.)