Kviečiame dalyvauti „Inovacijų savaitės“ baigiamajame renginyje

#suVIKOpavyko

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja projekte, susijusiame su klimato inovacijomis. Kryptingas darbas su užsienio partneriais sudaro galimybę stiprinti kolegijos personalo ir studentų gebėjimus inovacijų perdavimo srityje EIT Climate-KIC finansuojamame projekte „Inovacijų laboratorijos klimato kaitos priemonėms“ (angl. Innovation Laboratories for Climate Actions), pradėtame vykdyti 2022 m. liepos mėn.

Inovacijų savaitė – renginys, skirtas stiprinti mūsų kolegijos studentų gebėjimą kurti inovatyvius, klimatui neutralius sprendimus verslo pasaulio problemoms spręsti. Studentų darbai rengiami konsultuojantis su dėstytojais-mentoriais.

Kviečiame dalyvauti „Inovacijų savaitės“ baigiamajame renginyje – studentų projektų pristatyme!

Data: 2023 m. kovo 16 d., 14:00

Vieta: VTDK Technikos fakultetas, Olandų g. 16, Kino salė (261 a.)