Kviečiame teikti paraiškas AB „Ignitis grupė“ skiriamai stipendijai gauti

#suVIKOpavyko

AB „Ignitis grupė“, siekdama skatinti Grupės strateginėms verslo kryptims svarbių studijų krypčių – elektros inžinerijos ir energijos inžinerijos – patrauklumą ir populiarumą, skiria paramą aukštosioms mokykloms, vykdančioms studijų programas šiose studijų kryptyse.

Pirmo ir antro kurso nuolatinių studijų studentai, studijuojantys Atsinaujinančios energijos inžinerijos ir Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programose kviečiami teikti paraiškas AB „Ignitis grupė“ skiriamai stipendijai gauti. Atrinkti studentai gaus 300 Eur dydžio mėnesinę stipendiją 10 mėnesių (nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2024 m. birželio mėn.). 

Stipendijų skyrimo kriterijai pirmo kurso nuolatinių studijų studentams:

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimo metodika

1.

Studentas atvyko studijuoti iš regiono, t. y. miestelio, kaimo ar miesto, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius.

2 balai skiriami studentui, kuris atvyko studijuoti iš regiono, t. y. miestelio ar kaimo ar miesto, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius.

0 balų skiriama studentui, kuris atvyko studijuoti iš didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ar Šiaulių.

2.

Studento konkursinis balas

6 balai skiriami, jei konkursinis balas yra didesnis nei 9.

5 balai skiriami, jei konkursinis balas yra didesnis nei 8.

4 balai skiriami, jei konkursinis balas yra didesnis nei 7.

3 balai skiriami, jei konkursinis balas yra didesnis nei 6.

2 balai skiriami, jei konkursinis balas yra didesnis nei 5.

1 balas skiriamas, jei konkursinis balas yra didesnis nei 4.

0 balų skiriama, jei konkursinis balas yra mažesnis nei 4.

3.

Studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje vykdė projektinę ir/ ar savanorišką veiklą

2 balai skiriami, jei studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje vykdė du projektus ir/ ar dalyvavo dvejose savanoriškose veiklose bei pateikia tai įrodančius dokumentus.

1 balas skiriamas, jei studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje vykdė vieną projektą ir/ ar dalyvavo vienoje savanoriškoje veikloje bei pateikia tai įrodančius dokumentus.

0 balų skiriama, jei studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje nevykdė jokios projektinės veiklos ir nedalyvavo savanoriškoje veikloje.

Stipendijų skyrimo kriterijai antro kurso nuolatinių studijų studentams:

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimo metodika

1.

Studentas, atvyko studijuoti iš regiono, t. y. miestelio, kaimo ar miesto, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius.

1 balas skiriamas studentui, kuris atvyko studijuoti iš regiono, t. y. miestelio ar kaimo ar miesto, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius.

0 balų skiriama studentui, kuris atvyko studijuoti iš didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ar Šiaulių.

2.

Studento pirmo kurso metinis balų vidurkis

6 balai skiriami, jei pirmo kurso metinis balų vidurkis yra didesnis nei 9.   

5 balai skiriami, jei pirmo kurso metinis balų vidurkis yra didesnis nei 8.                                                                

4 balai skiriami, jei pirmo kurso metinis balų vidurkis yra didesnis nei 7.                                                                

3 balai skiriami, jei pirmo kurso metinis balų vidurkis yra didesnis nei 6.                                                                

2 balai skiriami, jei pirmo kurso metinis balų vidurkis yra didesnis nei 5.                                                                

1 balas skiriamas, jei pirmo kurso metinis balų vidurkis yra didesnis nei 4.  

0 balų skiriami, jei pirmo kurso metinis balų vidurkis yra mažesnis nei 4.

3.

Studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje vykdė projektinę ir/ ar savanorišką veiklą

3 balai skiriami, jei studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje vykdė du projektus ir/ ar dalyvavo dvejose savanoriškose veiklose bei pateikia tai įrodančius dokumentus.

2 balai skiriami, jei studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje vykdė vieną projektą ir/ ar dalyvavo vienoje savanoriškoje veikloje bei pateikia tai įrodančius dokumentus.

0 balų skiriama, jei studentas per pastaruosius 12 mėnesių energetikos srityje nevykdė jokios projektinės veiklos ir nedalyvavo savanoriškoje veikloje.

Stipendijos negali gauti studentai, kuriems paskirtos kitos vardinės ar tikslinės stipendijos. Stipendija taip pat negali būti paskirta studentams, artimos giminystės ryšiais susijusiems su AB „Ignitis grupės“ valdymo ir kitų kolegialių organų nariais. 

Paraiškos priimamos 309 kab., Olandų g., 16, iki 2023 m. rugsėjo 14 d.