Minime Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną!

#suVIKOpavyko

1991-ųjų m. sausio 13-ąją tūkstančiai beginklių žmonių, vedini ryžto apginti Lietuvos žmonių teisę į laisvę, stojo prieš sovietų kariuomenės specialiuosius dalinius. Nors ir žuvo 14 drąsuolių, nukentėjo daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių, ir kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, tačiau jie neišdrįso pulti tūkstantinės minios saugomo tuometės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.

Šie įvykiai puiki proga prisiminti, ką gali bendrystės ir vieningumo jausmas, dvasios pakilimas, stiprus ketinimas, pasiryžimas veikti vardan bendros gerovės.

Šiandien prisimindami tą skaudžią kainą, kurią mūsų tautiečiai sausio 13-ąją sumokėjo už laisvę, jau žinome, kad tą naktį viskas nesibaigė – viskas tik prasidėjo. Tai buvo tik naujos Valstybės pradžia… Valstybės, kurią kuriame kiekvieną dieną. Šiandien laisvė mums visiems suteikia visokeriopą galimybę rinktis: visų pirma, kokį gyvenimą norime nugyventi, antra, kokį pasaulį aplinkui norime matyti.

Minime Laisvės gynėjų dieną ir nepamirštame, kodėl esame laisvi!