Moksliniai tyrimai atliekami šiose mokslo kryptyse:

  • Statybos inžinerijos;
  • Transporto inžinerijos;
  • Mechanikos inžinerijos;
  • Menotyros;
  • Tyrimai pagal poreikį.

Mokslo kryptys Tyrimo pavadinimas Tyrimo tikslas ir reziumė 
statybos inžinerijos (02T) Statybos įmonių darbo organizavimo tobulinimo modelis Tikslas: išanalizuoti ir sudaryti minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų sistemą – statybos taisykles, skirtas statybos dalyviams, kurie tiesiogiai susiję su statybos projektų įgyvendinimu (inžinerinių sistemų projektavimo ir montavimo veikloje).
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – sudaryta vieninga informacijos struktūra, pagal kurią vienodais aspektais pateikiama informacija apie statybos darbų technologijas, minimalius statybos darbų kokybės reikalavimus ir matavimo metodus; nustatyti minimalūs statybos technologijų atlikimo ir statybos darbų kokybės reikalavimai.
Dabartinių vertikaliųjų žemės plutos judesių tyrimas ir modeliavimas taikant geodezinius matavimus (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu) Tikslas: parengti dabartinių vertikaliųjų žemės plutos judesių modeliavimo ir vertinimo metodiką.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas –parengta dabartinių vertikaliųjų Žemės plutos judesių modeliavimo ir vertinimo metodika, paremta geodezinių matavimų ir regioną apibūdinančių georodiklių matematiniu statistiniu apdorojimu
transporto inžinerijos (03T)
            
Kontrolinis transporto srautų ir visuomeninio transporto keleivių skaičiavimas ties perimetru apie miesto centrą Tyrimo tikslas: atlikus kontrolinį transporto srautų ir visuomeninio transporto keleivių skaičiavimą ties perimetru apie miesto centrą, pateikti keleivinio transporto priemonių talpos optimizavimo variantą.
Reziumė: pasikeitusiomis sezono sąlygomis (vasara) atlikti keleivių srautų analizę, numatant transporto priemonių talpą ties perimetru apie miesto centrą.
Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos (VSDK) geležinkelių transporto kompetencijos centro įkūrimo ir veiklos galimybių studija Tikslas: atlikus Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus tęstinio mokymosi poreikio kiekybinę ir kokybinę analizę, pateikti siūlomo įkurti kolegijoje Geležinkelių kompetencijos centro koncepciją.
Reziumė: atlikus kiekybinę ir kokybinę mokymosi poreikio 2009-2013 metams ir galimybių analizę, parengti Geležinkelių kompetencijos centro koncepciją.
Gruntų mechaninių savybių tyrimas Tikslas: ištirti gruntų mechanines savybes taikant tiesioginę kirpimo bei odometrinio testavimo įrangą.
Reziumė: pasikeitusiomis sąlygomis (įranga) ištirti gruntų mechanines savybes.
Krovinių srautų pritraukimo į Lietuvos geležinkelių transporto sektorių strategija iki 2025 metų Tikslai: atlikti krovinių pervežimo paslaugų faktinio poreikio kiekybinę ir kokybinę analizę. Parengti krovinių pritraukimo strategijos loginį modelį. Parengti krovinių pritraukimo strategijos poveikio ekonominį modelį. Parengti ilgalaikio ir trumpalaikio krovinių pritraukimo į LG strateginį planą ir įgyvendinimo priemonių programą.
Automobilinių rūgštinių akumuliatorių baterijų techninių parametrų nustatymas Tikslas: sukonstruoti akumuliatorių baterijos apkrovos stendą ir išanalizuoti akumuliatoriuje vykstančius elektrocheminius procesus.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas - sukonstruotas stendas elektrocheminių procesų tyrimams.
HHO dujų kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliuose efektyvumo tyrimas Tikslas: nustatyti dujų panaudojimo kibirkštinio uždegimo vidaus degimo variklyje efektyvumą.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas – nustatytas dujų panaudojimo vidaus degimo variklyje efektyvumas.
Keleivių vežimo srautų tyrimas Pilaitės seniūnijoje Tikslas: nustatyti keleivių vežimo srautus maršrutuose A47 ir A30, paskaičiuoti netolygumo koeficientus ir pakoreguoti eismo tvarkaraščius.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas – sudaryti eismo tvarkaraščiai vadovaujantis atliktais skaičiavimais.
Keleivių vežimo paslaugų kokybės tyrimas tolimojo susisiekimo maršrutuose įmonėje UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ Tikslas: išanalizuoti UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ keleivių vežimo paslaugos kokybę tolimojo susisiekimo maršrutuose. 
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas – išanalizuota paslaugos kokybė tolimojo susisiekimo maršrutuose, kuriuos vykdo UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“.
Vandenilio įtaka dujinių autobusų ekologiniams ir ekonominiams parametrams Tikslas: nustatyti autobusų variklių darbo efektyvumo gerinimo būdus panaudojant gamtinių dujų ir vandenilio mišinį.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – nustatyti autobusų ekologinių parametrų gerinimo būdai.
Vidaus degimo variklių degalų mišinių deginių emisijos teorinio tyrimo metodika Tikslas: išanalizuoti vidaus degimo variklių degiojo mišinio degimo procesus, pritaikant procesų matematinius modelius.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – sudaryta degalų mišinių deginių emisijos teorinio tyrimo metodika.
Sportinio automobilio modelio Formulė projektas Tikslas: nustatyto biudžeto ribose suprojektuoti ir pagaminti automobilio modelį „Formulė“.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas – pagamintas automobilio modelis „Formulė“.
Dviračių motorinių transporto priemonių techninių charakteristikų tyrimo priemonių kūrimas Tikslas: atlikti dviračių motorinių transporto priemonių techninių charakteristikų tyrimą. 
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas – sukurtas greičio patikros stendas.
Biometano ir benzino mišinio įtakos kibirkštinio uždegimo variklio veikimo parametrams tyrimai Tikslas: nustatyti racionalų tiekiamų dujų kiekį ir optimalų degiojo mišinio uždegimą.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas – pagerintas kibirkštinio variklio veikimas. 
Vidaus degimo variklių gedimo priežasčių ekspertiniai tyrimai  
Automobilio degalų sąnaudų ekspertiniai tyrimai  
mechanikos inžinerijos (09T)
  
Plėvelės traukimo įrenginio konstravimas, gamyba, derinimas ir bandymas. Tema - „Daugiapluoštės lazerinės technologijos funkciniams paviršiams ir ploniems sluoksniams“ (vykdytas pagal projektą MULATAS 2) Tikslas: pritaikyti lazerines technologijas tiriant ir gaminant saulės bei kitus daugiasluoksnius elementus.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – sumodeliuotas ir pagamintas Roll-to roll plėvelės traukimo mechanizmas. 
Technologų profesinių kompetencijų tobulinimo modelis UAB Arginta Engineering Tikslas: sukurti technologų profesinių kompetencijų tobulinimo modelį.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas – sukurta technologų profesinių kompetencijų tobulinimo metodika.
Šaltkalvių profesinių kompetencijų tobulinimo modelis UAB Arginta Engineering Tikslas: sukurti šaltkalvių profesinių kompetencijų tobulinimo modelį. 
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas – sukurta šaltkalvių profesinių kompetencijų tobulinimo metodika.
menotyros (03H)
       
Kultūros istorijos paveldas. Istorinių duomenų analizė „Meno muziejų istorija“ Tikslas: atskleisti žymiausių pasaulio muziejų susiformavimo istoriją.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – atskleista 19 muziejų formavimosi istorija pagal pasirinktą modelį: muziejaus koncepcijos kaita, muziejaus kultūros paveldas.
Teorinės literatūros tyrimas „Meno ir dorovės giminystė“ Tikslas: atlikti teorinį tyrimą tema meno ir dorovės giminystė.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – nustatyti ryšiai tarp meno ir dorovės.
Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Istorinių duomenų analizė: „Povilo Karpavičiaus pašto vokas ir Trakų pilies ikonografija XX a. 7-ojo – 8-ojo dešimtmečių Lietuvos pramoninėje grafikoje Tikslas: atlikti istorinių duomenų analizę apie Povilo Karpavičiaus pašto voko ir Trakų pilies ikonografiją XX a. 7-ojo – 8-ojo dešimtmečių Lietuvos pramoninėje grafikoje.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – atskleisti istoriniai duomenys. 
Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Istorinių duomenų analizė: „Povilas Karpavičius ir 7-8-ojo dešimtmečių fotografijos edukacija Lietuvoje: archyvų dokumentai“ Tikslas: atlikti istorinių duomenų analizę: Povilo Karpavičius ir 7-ojo – 8-ojo dešimtmečių fotografijos edukacija Lietuvoje.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – atskleisti istoriniai duomenys apie P. Karpavičiaus ir 7-ojo – 8-ojo dešimtmečių fotografijos edukaciją Lietuvoje.
Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Istorinių duomenų analizė: Photo images of „Soviet Festivity“ in Lithuanian Applied Graphics in the 60sand 70s  Tikslas: atlikti istorinių duomenų analizę: Photo images of „Soviet Festivity“ in Lithuanian Applied Graphics in the 60sand 70s. 
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – atskleisti istoriniai duomenys apie fotografijos ištakas taikomojoje grafikoje.
Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Istorinių duomenų analizė: „Vytautas Kaušinis: plakato meistras Tikslas: atlikti istorinių duomenų analizę: Vytautas Kaušinis: plakato meistras.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – atskleisti istoriniai duomenys apie V. Kaušinį kaip plakato meistrą.
Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Istorinių duomenų analizė Lietuvos fotografijos tema Tikslas: atlikti istorinių duomenų analizę: Lietuvos fotografijos tema.
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – atskleisti istoriniai duomenys Lietuvos fotografijos tema. 
Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Istorinių duomenų analizė apie foto menininką Ziną Kazėną Tikslas: atlikti istorinių duomenų analizę apie foto menininką Ziną Kazėną. 
Reziumė: atliktas taikomasis mokslinis tyrimas – atskleisti istoriniai duomenys apie foto menininką Z. Kazėną.
kiti tyrimai Mokomųjų stendų pritaikymo studijų procese veiksmingumo tyrimas Tikslas: atlikti pastatų valdymo sistemų mokomųjų stendų veiksmingumo tyrimą.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas - sukonstruotas pastatų valdymo sistemų stendas.
Technologijos mokslų studijų programų kokybės vertinimas socialinių dalininkų (tėvų) dalyvavimo studijų procese aspektu Tikslas: įvertinti technologijos mokslų studijų programų kokybę socialinių dalininkų (tėvų) dalyvavimo aspektu.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas – sukurta neformali tėvų taryba.
Slėgio nuostolių vamzdynuose eksperimentinis tyrimas Tikslas: nustatyti slėgio nuostolių priklausomybę nuo kliūties, įrengtos vamzdyne.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas -  vamzdynuose įrengti elementai, kurie sukuria papildomus slėgio nuostolius, kuriuos turi įveikti cirkuliaciniai siurbliai. Sumažinus pasipriešinimus vamzdynuose, siurbliai sunaudos mažiau elektros energijos.
Oro kondicionavimo sistemos naudingumo koeficiento priklausomybė nuo patalpos oro temperatūros Tikslas: nustatyti oro kondicionavimo sistemos naudingumo koeficiento priklausomybę nuo kondicionuojamos patalpos oro temperatūros.
Reziumė: atliktas eksperimentinės plėtros darbas - keičiant kondicionuojamos patalpos oro temperatūrą, nustatyti ir palyginti, patalpos oro parametrų pokyčius bei įvertinti sistemos naudingumo koeficiento kitimą.
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU