Nauja Statybos fakulteto studijų programa „Verslas ir muitinės veikla“

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2023 m. balandžio 18 d. Studijų kokybės vertinimo centras įregistravo naują studijų programą „Verslas ir muitinės veikla“.

2023 m. balandžio 26 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktorius dr. R. Vitkūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Muitinės departamento generaliniu direktoriumi D. Žvironu dėl studijų programos „Verslas ir muitinės veikla“ vykdymo, specialistų parengimo ir profesinės kvalifikacijos kėlimo.

Šios studijų programos tikslas – parengti verslo srities specialistą, išmanantį muitinės veiklą, gebantį valdyti verslo procesus ir organizuoti bei vykdyti muitinės procesų ir procedūrų sąlygotą verslo veiklą bei savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo rinkos sąlygomis.

Studijų programą baigę asmenys:

  • Gebės atstovauti verslo subjektams, pildydami muitinės deklaracijas ar taikydami kitus muitinės formalumus.
  • Bus įgiję praktinių įgūdžių, reikalingų karjerai LR Muitinės sistemoje.
  • Gebės analizuoti ir vertinti tarptautinio verslo aplinką ir organizuoti krovinių vežimo procesą.
  • Vertins, planuos ir organizuos logistines veiklas šiuolaikinėje verslo aplinkoje.
  • Taikys transporto ir muitinės veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus.

Verslo ir muitinės veiklos studijų programos studentai studijų metu turės galimybę išlaikyti „asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje“ kvalifikacinį egzaminą.

Baigusieji šią studijų programą galės dirbti:                

  • vadybininkais transporto, logistinėse, ekspedicinėse ir kitose verslo įmonėse;
  • muitinės tarpininkų atstovais transporto ar muitinės tarpininkų įmonėse;
  • kurti ir plėtoti nuosavą transporto ar muitinės tarpininkavimo verslą;
  • dirbti karjeros valstybės tarnautojais Lietuvos Respublikos muitinės sistemoje.

Informacija apie naują studijų programą:

https://vtdko.lt/verslas-ir-muitines-veikla/