Naujas įrankis bibliotekoje

#suVIKOpavyko

Skaitytojų patogumui ir pagalbai, ieškant naujausios studijoms ir mokslui aktualios teminės informacijos, kurią gali pasiūlyti biblioteka, pristatome įrankį Ištekliai pagal temas (dėstytojai gali matyti kis.vtdko.lt sistemoje, taip pat studentai, prisijungę prie savo paskyros per sso.vtdko.lt), kuriame pagal temas sugrupuoti: VTDK bibliotekoje naujausiai įsigytos knygos, prenumeruojami ir atvirosios prieigos el. šaltiniai. Įrankyje pateikti tik naujausi, pastaraisiais metais išleisti spausdinti leidiniai, kuriuos įsigijo biblioteka ir rekomenduoja savo skaitytojams bei elektroniniai ištekliai. Įrankis nuolat bus pildomas naujais leidiniais, ankstesnių metų leidinius galima bus rasti Archyve.  

https://events.vtdko.lt/bibliotekos-istekliai-pagal-temas

Paprasta naudotis! 

Išteklių peržiūra vykdoma pasirinkus fakultetą (fakultetui aktualūs informacijos šaltiniai): norint rasti Jums aktualius naujausius bibliotekoje esančius informacijos šaltinius tam tikra tematika ir peržiūrėti, pasirinkite fakultetą > Peržiūrėti išteklius. 

Toliau skirstymas pagal  > išleidimo metus (naujausios bibliotekoje gautos knygos suskirstytos pagal išleidimo metus) > metų viduje pagal tematiką

Elektroniniai ištekliai turi smulkesnį skirstymą: elektroninės knygos, elektroniniai žurnalai, duomenų bazės, straipsniai, paieškos žodynai, informacija. 

Tai pat kviečiame įvairiais informacijos paieškos klausimais pasikonsultuoti su fakultetą kuruojančiu teminiu bibliotekininku. 

Nuotraukos aut. Marten Bjork