Nordplus projekto „Žmogiškųjų išteklių valdymas geležinkelio transporto sektoriuje“ įgyvendinimas

#suVIKOpavyko

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, įgyvendindama Nordplus projektą „Žmogiškųjų išteklių valdymas geležinkelio transporto sektoriuje“, spalio 24 – 28 dienomis organizavo projekto partnerių (10 profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų) iš Rygos valstybinio technikumo vizitą į Lietuvos geležinkelio transporto sektoriaus įmones.

Projekto dalyviai lankėsi VTDK Profesinio mokymo skyriuje, susipažino su Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centre vykdoma veikla, ištekliais, diskutavo apie profesinio mokymo programų turinį, ugdomas kompetencijas, aptarė „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ modulio rengimą, integravimo į Traukinio mašinisto profesinio mokymo programą galimybes.

Rygos valstybinio technikumo darbuotojai kartu su VTDK Profesinio mokymo skyriaus vadove ir profesijos mokytojais lankėsi UAB „LTG Infra“ Geležinkelio eismo valdymo centre, UAB „LTG Link“ Dyzelinių traukinių depe, UAB „LTG Cargo“ Vilniaus lokomotyvų remonto depe, Kauno intermodaliniame terminale. Įmonių atstovai supažindino projekto dalyvius su geležinkelio transporto sektoriaus darbo specifika, taikomomis technologijomis, personalo valdymu, aptarė darbuotojų poreikį.