Parama neįgaliesiems

#suVIKOpavyko

Parama neįgaliesiems

Kviečiame studentus, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, 45% ar mažesnis darbingumo lygis, dėl finansinės paramos kreiptis į Studijų ir karjeros centrą 102 kabinetą (Antakalnio g. 54).

Kontaktai pasiteiravimui:  telefonas +370 5 261 0353, el. paštas n.kalinauskiene@vtdko.lt

Finansinė pagalba teikiama studentams, turintiems negalią, neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja ir kurie atitinka šias sąlygas:

  • turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų  arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja pagal pirmos pakopos studijų programą.

Studentams, turintiems negalią, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

  • Tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti – kartą per mėnesį skiriama 196 EUR dydžio išmoka. Paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 dienos iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos. Papildomi priėmimai vyksta kas mėnesį.  Prašymai teikiami
  • Socialinė stipendija  – kartą per mėnesį skiriama 6,5 BSI (357,50 EUR) dydžio stipendija. Paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo sausio 20 dienos iki vasario 20 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 15 dienos iki spalio 15 dienos. Papildomi priėmimai vyksta kas mėnesį. Prašymai teikiami
  • Išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti – 50% valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka (134,88  EUR) kas mėnesį. Prašymai pildomi Studijų ir karjeros centre nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 8 d.
  • Studijuojantiems LR valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 LR Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka  (176,00 EUR) už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Prašymai pildomi Studijų ir karjeros centre nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 8 d.

Daugiau informacijos:

Finansinės pagalbos neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, teikimo ataskaitos: