Paskutinis projekto „D-PBL: projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą“ etapas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

VTDK sėkmingai vykdo baigiamąjį tarptautinio projekto „D-PBL: projektais grįsto mokymosi perkėlimas į skaitmeninę erą“ (D-PBL: advancing project-based learning into the Digital Era), Nr. 2021-1-PT01-KA220-HED-000032011 etapą, kuriame dalyvaujant Technikos fakulteto Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos studentams ir dėstytojams vykdo projekto pilotavimą ir atlieka numatytas užduotis.

 

Numatomi rezultatai pasibaigus projektui:

  • Aukštųjų mokyklų studentų tarpdisciplininių įgūdžių ir įsidarbinimo galimybių tobulinimas.
  • Aukštojo mokslo dėstytojų IKT ir pedagoginių įgūdžių tobulinimas.
  • Bus prisidėta prie virtualaus mobilumo skatinimo ir mainų aukštojo mokslo srityje visoje Europoje.
  • Bus prisidėta prie naujų švietimo modelių kūrimo EAME (Europos aukštojo mokslo erdvėje) daugiausia dėmesio skiriant įsidarbinimui, tarpdisciplininiam ir tarptautiniam komandiniam darbui bei virtualioms aplinkoms.
  •  Galimybė suteikti mažumoms, socialiai remtinoms studentų grupėms realią galimybę studijų metu patirti internacionalizaciją, panaikinant tarptautinio mobilumo kliūtis ir skatinant teisingumą.
  • Unikalus įrankis universitetams, norintiems taikyti panašų pedagoginį modelį, leidžiantį jiems stebėti ir nustatyti savo skaitmeninius elementus bei pasinaudoti mūsų ankstesne patirtimi ir parama. Studentai įgis naujų kompetencijų nuotoliniu būdu projektiniame darbe, paremtame realiomis problemomis, derinant ir naudojant naujų technologijų privalumus.