Pirmasis projekto susitikimas Briuselyje

#suVIKOpavyko

2018 m. vasario 27-28 d. Technikos fakulteto dekanė Gražina Strazdienė ir Strateginės plėtros skyriaus vedėja Ana Aleknavičienė dalyvavo pirmajame projekto „Įtraukūs tyrimai, siejantys visuomenę su aukštuoju mokslu“ (“ENgaged ReseArch coNnecting Community with higher Education) partnerių susitikime.

Susitikimo metu partneriai aptarė projekto veiklų organizavimą bei kokybės užtikrinimą, suderino projekto metu numatomų vykdyti tyrimų protokolus.