Prasidėjo LAMA BPO prašymų studijuoti VTDK teikimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Jau nuo šiandien norintieji stoti į universitetus ir kolegijas kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį.

Šiemet priėmimą sudaro trys etapai: pagrindinis ir du papildomo priėmimo etapai. Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji gali registruoti iki liepos 28 d. 12 val. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 2 d. iki 12 val. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 2 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 3 d. 8 val.) iki rugpjūčio 4 d. 16 val.

Pagrindinio priėmimo metu nuo birželio 13 d. iki liepos 25 d. vyks stojamųjų egzaminų sesija norintiems stoti į menų studijų programas. Egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 27 d.
Nuo rugpjūčio 7 iki 10 d. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.

Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 16 d. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 16 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 17 d. 8 val.) iki rugpjūčio 18 d. 16 val. Papildomo priėmimo antrojo etapo metu stojantieji galės teikti prašymus rugpjūčio 21–24 d. Kvietimai studijuoti bus išsiųsti rugpjūčio 28 d., sutartis bus galima pasirašyti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 28 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 29 d. 8 val.) iki rugpjūčio 30 d. 17 val.

Primename, kad šiais metais stojantiesiems į aukštąsias mokyklas minimalieji reikalavimai nesikeičia. Kaip ir ankstesniais metais, norint pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, abiturientai turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko.

Stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas taikoma išimtis – jiems matematikos egzamino laikyti nebūtina.

Stojant į aukštąsias mokyklas bus skaičiuojamas mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į kolegijas galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis bus ne mažesnis negu 6. Nesikeičia ir mažiausias stojamasis konkursinis balas. Stojant į kolegijas jis turi būti ne mažesnis kaip 4,3.