Profesinio mokymo skyriaus mokiniai lankėsi UAB „LTG Cargo“

#suVIKOpavyko

Siekiant teikti kokybiškas profesinio mokymo paslaugas ir atliepti šiuolaikinės darbo rinkos poreikius didelis dėmesys skiriamas mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymui, bendradarbiavimui su socialiniais partneriais. Vizitai bei praktinis mokymas partnerių įmonėse skatina domėtis pasirinkta profesija, lengviau integruotis darbo rinkoje.

2022 m. sausio 27 d. būsimi Traukinio mašinistai turėjo galimybę UAB „LTG Cargo“ susipažinti su Vaidotų geležinkelio stoties darbo specifika, skirstymo kalnelio veikimo technologija. Mokiniai iš arti stebėjo kalnelio budėtojo darbą, traukinio formavimo ir išformavimo procesus.

Nuotraukos autorius J. Gaidys
Nuotraukos autorius J. Gaidys