Technikos fakulteto studijų programos

#suVIKOpavyko

Geležinkelio transporto inžinerija

Geležinkelio transporto inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti konkurencingus, aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti geležinkelio eismo valdymo sistemų, traukos riedmenų techninius, technologinius bei valdymo uždavinius.

Skaityti daugiau
VTDK Interjero Dizainas

Interjero dizainas

Studijų programos tikslas (-ai): Parengti interjero dizainerį, gebantį kurti ir plėtoti interjero dizaino koncepciją, projektą, prisidėti prie projekto kūrimo ir įgyvendinimo, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir nuolat tobulėti profesinėje veikloje.

Skaityti daugiau
Transporto logistika

Transporto logistika

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti logistikos specialistą, gebantį valdyti krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus, taikyti logistikos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; gebantį organizuoti transporto/logistikos įmonių/padalinių veiklą; savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis.

Skaityti daugiau
Informacinių sistemų inžinerija

Informacinių sistemų inžinerija

Studijų programos tikslas:
Parengti informacinių sistemų inžinerijos specialistą, gebantį analizuoti verslo poreikius ir juos specifikuoti, projektuoti ir diegti informacines sistemas, taikydamas įvairias projektavimo ir modeliavimo metodikas, parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones, kurdamas ir administruodamas duomenų bazes bei internetines svetaines, suprasti ir taikyti informacinių sistemų saugos principus, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Skaityti daugiau
VTDK Fotografijos technologijos

Fotografijos technologija

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti fotografijos specialistą, gebantį dirbti žurnalistikos, reklamos ir dokumentavimo srityse, kokybiškai atlikti fotografijos technologinius darbus, ugdyti kūrybiškumą bei komandinio darbo įgūdžius.

Skaityti daugiau
Statinių inžinerinės sistemos

Statinių inžinerinės sistemos

Studijų programos tikslas:
Parengti darbo rinkoje konkurencingą specialistą, išmanantį inžinerinių sistemų montavimo technologijas ir gebantį parinkti tinkamus konstrukcinius sprendinius, rengti bei skaitmenizuoti statinių inžinerinių sistemų projektus, organizuoti ir vykdyti inžinerinių sistemų priežiūrą.

Skaityti daugiau
Elektros ir automatikos inžinerija

Elektros ir automatikos inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos elektros ir automatikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti, spręsti profesines problemas ir taikyti naujausias technologines žinias elektros inžinerijos srityje.

Skaityti daugiau
Automobilių techninis eksploatavimas

Automobilių techninis eksploatavimas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos transporto inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias automobilių transporto inžinerijos srityje, galinčius savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Skaityti daugiau

Energijos inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos energijos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias, spręsti profesines problemas energijos inžinerijos kryptyje.

Skaityti daugiau
VTDK

Sistemų administravimas

Studijų programos tikslas (-ai):
išugdyti asmenybę, gebančią taikyti
informatikos metodus, inžinerinės veiklos
principus bei technologijas saugioms
kompiuterinėms sistemoms projektuoti,
įgyvendinti, palaikyti bei tikrinti.

Skaityti daugiau