Projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kolegija aktyviai naudojasi ES struktūrinių ir kitų fondų teikiamomis galimybėmis įgyvendinti savo idėjas gavus finansavimą projektams.

Projektinė veikla yra efektyvus būdas diegti studijų ir mokslo inovacijas dalyvaujant miesto, regiono, šalies ir tarptautiniuose bendradarbiavimo tinkluose. Dalyvaudami projektuose Kolegijos darbuotojai įgyja galimybę tobulinti mokymo ir studijų programas, kelti kvalifikaciją ir įgyti naujų kompetencijų, vykdyti mokslo taikomuosius tyrimus ir meninę veiklą,  užmegzti naudingus profesinius ryšius.

Įvykdyti projektai

Nacionaliniai projektai

2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai:

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai:

2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai:

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai: