Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

349 kW galios Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pastatų stogų

Projekto pavadinimas – 349 kW galios Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pastatų stogų

Įgyvendinta veikla – įrengta saulės elektrinė

Projekto metu įrengta infrastruktūra bus naudojama ne mažiau kaip 20 metų ir leis pasigaminti dalį reikalingos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės), o taip pat leis kontroliuoti bei pasiekti optimalų elektros energijos suvartojimą. Įdiegti sprendimai padidins energijos vartojimo efektyvumą bei sumažins dujų išmetamus kiekius – 53,75 t per metus ant Antakalnio g. 52, Antakalnio g. 54, Antakalnio g. 56, Vilnius, pastatų stogų.

Viso projekto vertė – 342093,62 Eur

Gautas lėšų (subsidijų) kiekis – 276784,11 Eur

Finansavimo šaltinisKlimato kaitos programos lėšos

Projekto naudos gavėjas – VšĮ Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Antakalnio g. 54, Vilnius.

Projektas baigtas 2024 m. kovo 27 d.