VIPSKILLS: projekto partnerių susitikimas Balstogėje

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

2018 m. lapkričio 26-30 d. Balstogės technikos universitete (Lenkijos Respublika) vyko „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekto „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ („Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers“ (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152 partnerių susitikimas. Jame dalyvavo projekto vykdytojo, Balstogės technikos universiteto (Lenkijos Respublika; BUT), ir partnerių iš Kordobos universiteto (Ispanijos Karalystė; UCO), Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (Lietuvos Respublika; VTDK) bei Lenkijos statybos inžinierių ir technikų asociacijos (Balstogės padalinio) atstovai.

Susitikimo metu aptarti projekte įgyvendintų veiklų rezultatai, diskutuota apie 2018 m. liepos ir rugsėjo mėnesiais vykusias studentų vasaros mokyklas, analizuota leidybai parengta projekto knygos dalių medžiaga. Taip pat projekto koordinatoriai aptarė projekto administravimo ir finansavimo klausimus, apžiūrėjo mokymo(si) erdves ir laboratorijas, dalyvavo susitikimuose su Balstogės technikos universiteto administracijos darbuotojais bei dėstytojais. Vizito metu dalyvauta ir projekto partnerio, Lenkijos statybos inžinierių ir technikų asociacijos (Balstogės padalinio), atstovo 2018 m. lapkričio 28 d. organizuotame renginyje su socialiniais partneriais – projekto VIPSKILLS konferencijoje  „Modernios technologijos statyboje – XXI-ojo amžiaus iššūkiai“ („Nowoczesne Technologie w Budownictwie – Wyzwania XXI wieku“), kurioje ne tik pristatytas VIPSKILLS projektas, jo metu vykdomos veiklos ir pasiekti rezultatai bei dalintasi dalyvavimo studentų vasaros mokyklose patirtimi, bet ir socialinių partnerių pranešimuose pristatytos pagrindinės inovacijos statybos srityje (daugiau apie konferenciją – https://pb.edu.pl/2018/11/28/konferencja-nowoczesne-technologie-w-budownictwie/).