Ramūnas Vaicekauskas: studijos Gdansko dailės akademijoje (Lenkija) 2019 m. rudens semestrą

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kas labiausiai tau patiko studijuojant Gdansko dailės akademijoje?

Studijuojant man labai patiko tai, jog akademijoje dažnai vyksta renginiai, yra organizuojamos įvairios parodos. Studentai patys aktyviai dalyvauja akademijos bei miesto kultūriniame gyvenime, čia galima justi aktyvios bendruomenės dvasią. Pačiose studijose man patiko tai, jog akademijoje nemažas dėmesys yra skiriamas užduoties idėjai išvystyti ir taip pat pačiai užduočiai atlikti. Turint daugiau laiko, besigilinant į klaidas ir tobulinant savo darbą galima daug geriau suprasti užduoties esmę.

Kalbant apie akademijos aplinką, man labai patiko tai, jog akademijoje yra studentams skirta virtuvėlė, kurioje galima pasišildyti atsineštą maistą, pasidaryti arbatos ir taip pat pabendrauti su kitais studentais ir užmegzti naujų pažinčių.

Dėl kokių priežasčių rekomenduotum Gdansko dailės akademiją būsimiems „Erasmus+“ studentams?

Rekomenduočiau šią akademiją studentams dėl šaunių savo sritį labai gerai išmanančių dėstytojų, dėl gilaus požiūrio į grafinio dizaino esmę, dėl kultūrinės įvairovės ir taip pat dėl galimybės lankyti specialiai Erasmus studentams skirtas paskaitas bei susipažinti su tais dalykais, kurie nėra mokomi mūsų kolegijoje.

Ką tau davė „Erasmus+“ studijos Gdansko dailės akademijoje?

Studijuojant Gdansko dailės akademijoje profesinėje srityje patobulėjo bendras vizualinės informacijos perteikimo suvokimas, geriau supratau elementų tarpusavio santykių svarbą dizaino objekte. Studijos akademijoje stipriai prisidėjo prie mano profesinių įgūdžių tobulinimo. Be to, studijuodamas sugebėjau praplėsti savo akiratį ir užmegzti daugybę naujų pažinčių su savo bendraamžiais iš kitų Europos šalių. Naujos pažintys ir nauja kultūrinė informacija leido pasijusti artimesniu kitoms europiečių tautoms.

Ką veikdavai laisvalaikiu?

Laisvu nuo studijų metu aš piešdavau, bendraudavau su kitais Erasmus studentais ir taip pat lankydavausi galerijose bei muziejuose. Savo studijų metu aplankiau Europejskie Centrum Solidarności, Gdańska Galeria Miejska ir taip pat Zaspa mikrorajoną, kuriame yra daugybė gatvės meno kūrinių. Laisvu metu aš taip pat daug važinėjau dviračiu, daugiausiai po apylinkes, miškus ir netoliese esančius miestelius. Su dviračiu aš taip pat lankiausi Malbork, Karturzy ir Ełk miestuose.