Rokas Žemkauskas: studijos NHL Stendeno taikomųjų mokslų universitete (Olandija) 2018-2019 studijų metais

#suVIKOpavyko

Kas tau labiausiai patiko studijuojant pagal Erasmus+ programą NHL Stendeno taikomųjų mokslų universitete?

Studijuojant NHL Stendeno taikomųjų mokslų universitete man labai patiko šioje institucijoje taikoma individuali mokymosi sistema, paremta mentorystės principu. Šiame universitete dėstytojas padeda studentui suderinti mokymosi tikslus su programa. Šis mokymosi metodas motyvavo mane siekti daugiau, nes vertinamas buvo ne tik mokymosi rezultatas, bet ir pats procesas. Susitikimai su asmeniniu mokytoju vykdavo kartą per savaitę arba dvi. Man taip pat patiko tai, jog atlikdavome projektus realiam klientui, todėl žinojimas, kad darbas bus panaudotas motyvavo stengtis dar labiau. Rekomenduoju rinktis Erasmus+ studijas NHL Stendeno taikomųjų mokslų universitete tiems studentams, kurie mėgsta savarankiškumą ir komandinį darbą. Taip pat rekomenduoju tiems, kurie nori priimti iššūkį dirbti prie realių projektų klientams. Praktinis mokymosi metodas naudojamas universitete išmoko pažinti klientą ir jo poreikius ir tokiu būdu padeda priderinti savo asmeninius gebėjimus kuriant produktą.

Apibūdink situaciją, kai tau buvo sunku, bet tu sugebėjai iš to rasti išeitį

Man didelis išbandymas studijų pradžioje buvo pati mokymosi sistema universitete. Aš esu pripratęs prie tradicinio mokymosi, kuomet dėstytojas studentams išdėsto temas ir skiria užduotis, tačiau šiame universitete yra labai svarbu pačiam rodyti iniciatyvą, nes dėstytojų paskirtis yra nukreipti studentus tinkama linkme. Man iš pradžių buvo gana sunku ir aš baiminausi atlikdamas darbus, nežinant, ar už juos būsiu įvertintas, ar ne. Tačiau aš nuolat viskuo daug domėjausi ir kreipiausi įvairiais klausimais tiek į studentus, tiek į pačius dėstytojus. Tokiu būdu aš galiausiai sugebėjau perprasti visą jų sistemą ir netgi pamilau ją, galų gale jau galėdamas padėti ir kitiems studentams.

Man daug iššūkių iš pat pradžių kilo taip pat ir komandiniuose darbuose, kuomet kartais būdavo sunku susikalbėti su kitais ir taip pat palaikyti gerą darbo tempą. Tačiau laikui bėgant aš išmokau geriau komunikuoti su savo kolegomis, kas man padėjo lengviau identifikuoti įvairias problemas komandinio darbo metu. Dirbdamas su vietiniais studentais aš išmokau jų olandiško atvirumo, kuris yra paremtas konstruktyvia kritika, kuri padeda išvengti negatyvų emocijų ir greitai grąžina gerą darbo tempą komandoje.

Kitos įžvalgos

Erasmus+ studijų mainų programa yra skirta mokslams, tačiau dalyvavimas joje atneša taip pat ir daug savęs pažinimo. Dalyvaudamas šioje programoje aš skyriau daug laiko savianalizei, ko pasėkoje, aš sugebėjau pažinti daug geriau save, dėl ko aš labai džiaugiuosi.