Kolegijos taryba

Kolegijos taryba

Kolegijos taryba yra Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos kolegialus valdymo organas.

Kolegijos tarybos pirmininkas                                     Alfonsas Jaras, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas
Kolegijos tarybos nariai      
Lorita Butrimienė, Dizaino fakulteto prodekanė, lektorė
Petras Kaikaris, lektorius
dr. Gražina Strazdienė, dekanė, docentė
Alvydas Šeibokas, bendros Lietuvos ir Austrijos įmonės UAB ,,Archihalė" įmonės vadovas - architektas. Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros profesorius
Kęstutis Vaicekiūtis, Vilniaus m. savivaldybės UAB ,,Grinda" direktorius
Paulina Vaičiūnaitė, Studentų atstovybės prezidentė
Tomas Vyšniauskas, UAB ,,Electromagnetico" kūrybos vadovas
Eimutis Zakarevičius, lektorius

Kolegijos tarybos narių kadencija – penkeri metai  (2017 m. rugpjūčio 28 d. – 2022 m. rugpjūčio 27 d.).

Kolegijos tarybos nutarimai: 

2020 m. balandžio 22 d. vykusiame kolegijos tarybos posėdyje pritarta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui dėl Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dalyvavimo Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos reorganizavime prijungimo prie Vilniaus technologų ir dizaino kolegijos būdu. Priimti kiti nutarimai.

2020 m. kovo 19 d. vykusiame kolegijos tarybos posėdyje patvirtinta 2019 metų kolegijos veiklos ataskaita, patvirtinta metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, nutarta 2019 metų kolegijos tarybos ataskaitą paskelbti kolegijos interneto svetainėje.

2020 m. sausio 22 d. vykusiame kolegijos tarybos posėdyje buvo patvirtintas Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašas (2019 m. sausio 31 d. kolegijos tarybos posėdyje patvirtintas Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašas pripažintas netekusiu galios). Pritarta ir patvirtinta 2020 metų išlaidų sąmatoms ir pajamų sąmatai. Pritarta kolegijos dėstytojams 30 proc. skyrimui pastovaus dydžio priedui prie bendro tarnybinio atlyginimo nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2019 m. spalio 3 d. vykusiame kolegijos tarybos posėdyje buvo pritarta priėmimo rezultatams. Taip pat pritarta kolegijos struktūros pertvarkai, reikalingai 2019–2021-ųjų metų strateginiam veiklos planui įgyvendinti ir studijas perkėlus iš pastatų K. Kalinausko g. 7 į mokymo pastatus Antakalnio g. 54 ir Olandų g.16, Vilnius nuo 2020 m. sausio 1 d. panaikinti Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetą.  Įgaliotas kolegijos l. e. p. direktorius priimti sprendimus dėl kolegijos organizacinės valdymo struktūros pakeitimo. Pripažinti pagal 2012 m. vasario 6 d. valstybės turto patikėjimo sutartį Nr. S-40/65-71 perduotus kolegijai valdyti, naudoti ir disponuoti kolegijos studijų vykdymui nereikalingais nekilnojamus daiktus Vilniuje, K. Kalinausko g. 7: pastatą-mokomąjį korpusą, kurio unikalus numeris 1094-0379-7017, pažymėjimas plane 1C3/p, bendras plotas 4482,57 kv. metro (Sutarties priedo 8 eilutė); pastatą-mokomąjį korpusą, kurio unikalus numeris 1094-0379-7028, pažymėjimas plane 2C3/p, bendras plotas 541,95 kv. metro (Sutarties priedo 9 eilutė); pastatą-sandėlį, kurio unikalus numeris 1094-0379-7040, pažymėjimas plane 4I1/p, užstatytas plotas 78,21 kv. metro (Sutarties priedo 26 eilutė); kitus inžinierinius statinius-kiemo statinius, kurių unikalus numeris 1094-0379-7052 (Sutarties priedo 29 eilutė); kitus inžinierinius statinius-kiemo statinius, kurių unikalus numeris 1096-4014-7071 (Sutarties priedo 28 eilutė) ir neprieštarauti jų perdavimui Nacionalinei švietimo agentūrai. Įpareigotas kolegijos l. e. direktoriaus pareigas kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl išlaidų kompensavimo studijų proceso tęstinumo užtikrinimui specializuotas patalpas su laboratorine įranga perkėlus iš pastato Vilniuje K. Kalinausko g. 7 į mokymo pastatus Antakalnio g. 54 ir Olandų g. 16, Vilnius.

2019 m. rugsėjo 16 d. vykusiame kolegijos tarybos posėdyje buvo pritarta kolegijos dėstytojų darbo užmokesčio padidinimui iki 40 proc. iš valstybės biudžeto lėšų nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

2019 m. balandžio 12 d. vykusiame kolegijos tarybos posėdyje vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 27 str. 2 d. 2 p. ir įvertinus kolegijos akademinės tarybos nuomonę, patvirtintas kolegijos 2019–2021-ųjų metų strateginis veiklos planas.

2019 m. kovo 26 d. vykusiame kolegijos tarybos posėdyje vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 27 str. 2 d. 8 p. buvo patvirtinta l. e. p. direktoriaus pateikta kolegijos 2018 metų veiklos ataskaita. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 27 str. 2 d. 7 p. patvirtinta l. e. p. direktoriaus pateikta metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 27 str. 2 d. 10 p. paskelbta kolegijos interneto svetainėje kolegijos tarybos veiklos ataskaita už 2018 metus. Taip pat buvo nutarta išsiųsti tarybos nariams elektoriniu paštu kolegijos 2019–2021-ųjų metų strateginio veiklos plano projektą ir vieną savaitę laukti tarybos narių pastabų. Atsižvelgus į gautas pastabas, kolegijos 2019–2021-ųjų metų strateginį veiklos planą tvirtinti balsuojant elektroniniu paštu.

2019 m. sausio 31 d. vykusiame kolegijos tarybos posėdyje patvirtintas Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašas. Taip pat buvo pritarta ir patvirtinta 2019 metų išlaidų sąmatoms ir pajamų sąmatai.  Leista l. e. p. direktoriui per kalendorinius metus daryti pakeitimus tarp išlaidų sąmatų ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeičiant bendros pajamų įmokų išlaidų sąmatos sumos. Pritarta kolegijos dėstytojų darbo užmokesčio padidinimui 30 proc. iš valstybės biudžeto ir pajamų įmokų lėšų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Leista l. e. p. direktoriui, atsižvelgiant į kolegijos dėstytojų veikos vertinimo rezultatus, per kalendorinius metus keisti priedo dalį, mokamą iš pajamų įmokų lėšų. Pavesta pavaduoti l. e. p. direktorių jo atostogų, komandiruotės ar kitais atvejais kai jo nėra darbe – direktoriaus pavaduotojui akademinei veiklai, jam nesant – Kokybės ir dokumentų valdymo tarnybos vadovui. Nesant Kokybės ir dokumentų valdymo tarnybos vadovo  – Ūkio tarnybos vadovui.

2018 m. lapkričio 22 d. vykusiame Kolegijos tarybos posėdyje kolegijos tarybos priimtu nutarimu Liucijai Nijolei Kikutienei nuo 2018 m. lapkričio 27 d. laikinai pavesta eiti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktorės pareigas iki Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos taryba išrinks naują direktorių. Liucijai Nijolei Kikutienei nustatytas bazinio darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientas – 29.

2018 m. kovo 20 d. vykusiame Kolegijos tarybos posėdyje kolegijos tarybos priimtais nutarimais patvirtinta Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 2017 metų veiklos ataskaita; 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita; 2018-2020-ųjų metų kolegijos strateginis veiklos planas. Posėdžio metu kolegijos tarybos nariai svarstė ir kitus kolegijos veiklai aktualius klausimus.

2017 m. rugsėjo 6 d. vyko pirmasis naujai išrinktos Kolegijos tarybos posėdis. Posėdžio metu tarybos nariai pasirašė tarybos nario įsipareigojimą, kuriuo įsipareigojo vadovautis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ir visuomenės interesais  ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas. Taip pat šiame posėdyje tarybos nariai išsirinko kolegijos tarybos pirmininką, patvirtino tarybos darbo reglamentą.

Kolegijos Tarybos 2019 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2018 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2017 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2016 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2015 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2014 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2013 metų veiklos ataskaita

Kolegijos Tarybos 2012 metų veiklos ataskaita

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Toliau naršydami arba paspausdami mygtuką „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos
SUTINKU